PTTEP รุกลงทุนต่างแดน วางแผนเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าในเมียนมา


บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม หรือ PTTEP เผยแผนการลงทุนโรงไฟฟ้าในเมียนมา ภายใต้โครงการ Gas to Power เพื่อดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติขนาดกำลังการผลิต 600 เมกะวัตต์ โดยเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติบางส่วน รับมาจากแหล่งแหล่งซอติก้า และแหล่งเอ็ม 3 ในเมียนมา

PTTEP รุกลงทุนต่างแดน วางแผนเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าในเมียนมา

นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP เปิดเผยความคืบหน้าการลงทุนต่อยอดการนำก๊าซจากแหล่งปิโตรเลียมไปสู่ธุรกิจโรงไฟฟ้า (Gas to Power) ในประเทศเมียนมา โดยจะใช้ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งซอติก้าและแหล่งเอ็ม 3 ในเมียนมา ดังนั้นบริษัทจึงมีแผนที่จะขยายกำลังการผลิตก๊าซจากทั้ง 2 โครงการให้มีกำลังการผลิตรวมอยู่ที่ 400 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และต่อท่อก๊าซธรรมชาติเพื่อส่งก๊าซไปป้อนเป็นเชื้อเพลิงเข้าสู่โรงไฟฟ้า โดยกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จะจำหน่ายในเมียนมา

ทั้งนี้โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า (Gas to Power) ขนาด 600 เมกะวัตต์ในเมียนมานั้น บริษัทได้เสนอแผนต่อรัฐบาลเมียนมาและคาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็วๆ นี้ โดยเป็นโครงการที่ PTTEP จะไม่ลงทุนเอง แต่จะให้บริษัทในกลุ่ม ปตท. คือ บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) ในฐานะเป็น Flagship ธุรกิจไฟฟ้าเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าดังกล่าว