ฉลากไม่สวย กล่องไม่ถูกชนิด สินค้าไม่เต็มภาชนะ… อื่นๆ อีกมากมาย


ปฏิเสธไม่ได้ว่า สินค้าจะมีคุณภาพดีขนาดไหน การบริการจะยอดเยี่ยมหรือโฆษณาจะจูงใจเพียงใด หากสินค้าที่ลูกค้ากำลังเล็งบรรจุอยู่ในแพคเกจจิ้งที่มีปัญหา ความเชื่อถือและการซื้อคงไม่เกิดขึ้น ซ้ำร้ายยังจดจำภาพลักษณ์ทางด้านลบไปอีกนาน โดยเฉพาะในปัจจุบันเข้าสู่ยุคที่ผู้ซื้อมีทางเลือกมากมาย เอาแค่แชมพูสระผมก็มีให้เลือกมากมาย โอกาสที่ลูกค้าจะเปลี่ยนยี่ห้อนั้นสูงมาก

OMRON TM Collaborative Robot

ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ยินยอมเสียค่าใช้จ่ายมากมายใช้ในการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ รูปลักษณ์ ไม่ว่าจะจ้างพนักงานหลายร้อยคนเพื่อตรวจเช็คคุณภาพ บ้างก็หาเครื่องจักรราคาแพงเพื่อตรวจสอบ โดยเครื่องจักรเหล่านั้นถึงแม้จะแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงเนื่องจากการใช้เทคโนโลยีเฉพาะทาง แต่ก็มีข้อเสียตรงที่แพงไม่สามารถปรับเปลี่ยนให้ใช้ตรวจสอบสินค้ารุ่นอื่นๆ หรือถ้าได้ก็ต้องจ้างวิศวกรเจ้าของเครื่องจากต่างประเทศ

สำหรับผู้ประกอบการที่รองลงมาอาจต้องพิจารณาถึงการตรวจเช็คคุณภาพที่ถูกกว่า ปรับเปลี่ยนได้ง่ายกว่าได้ด้วยตนเองแน่นอนว่าโดยเฉพาะยุคพอเพียงแบบนี้ ต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าของการลงทุนมากเป็นพิเศษ ในโอกาสนี้ผมขอยกตัวอย่างปัญหาบรรจุภัณฑ์และวิธีใช้เทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อนช่วยแก้ปัญหา

กระบวนการผลิต

สินค้าไม่เต็มจำนวน / พร่อง / ขาดหาย

คงไม่ดีแน่หากลูกค้าพบว่าสินค้าที่ซื้อไปแล้วมีไม่ครบขาดหายจนสังเกตได้ บะหมี่สำเร็จรูปไม่มีซองเครื่องปรุง ระดับน้ำผลไม้ในขวดอยู่ต่ำ ปัญหานี้นับว่ามีความสำคัญสูงสุด เพราะลูกค้าจะเป็นผู้ได้รับความเสียหายโดยตรง สร้างความไม่พอใจหากสินค้าเป็นของเหลวในขวดใสหรือกึ่งใส เราสามารถใช้กล้องอุตสาหกรรมเป็นตัวตรวจจับ กล้องจะฟ้องทันทีที่ระดับของสินค้าไม่ได้ตามกำหนด

ปริมาณของสินค้าประเภทของแห้งที่เป็นชิ้นภายในถาดหลุม ลักษณะของขนมขบเคี้ยวที่นิยมกัน สามารถเช็คได้จากการวัดระดับของขนมชิ้นบนสุด หากปริมาณที่บรรจุไว้ต่ำกว่ามาตรฐาน เซนเซอร์วัดความสูงสามารถส่งสัญญาณเตือนเพื่อให้พนักงานตรวจสอบแก้ไข ในกรณีที่รูปทรงมีความซับซ้อนมากขึ้น

กรณีของขาดหาย ไม่ครบจำนวน ยังสามารถใช้กล้องอุตสาหกรรมประยุกต์เพื่อตรวจสอบได้ ชิ้นขนมหรืออาหารสามารถถูกนับเพื่อตรวจเช็คจำนวนจากการใช้กล้องเช่นเดียวกัน หากขาดไประบบตรวจนับจะส่งสัญญานแจ้งเตือนทันที ในกรณีนี้กล้องยังสามารถแจ้งเตือนเมื่อสินค้าล้มหรือไม่อยู่ในตำแหน่งอีกด้วย

ว่ากันด้วยรูปลักษณ์ภายนอก

รูปลักษณ์ภายนอกนับว่ามีความสำคัญ เพราะเป็นสิ่งแรกที่ลูกค้าใช้ประเมินคุณภาพและมีส่วนในการตัดสินใจซื้อ รูปลักษณ์ภายนอกในปัจจุบันมักออกแบบให้สะดุดตาง่ายกับการใช้งาน แสดงเอกลักษณ์ของสินค้า เช่น แชมพู มีมากมายหลายสีแทนหลายสูตรหลายกลิ่น การตรวจสอบรูปลักษณ์ภายนอกด้วยเครื่องจักรสำเร็จรูปจึงมักมีราคาแพงเนื่องจากต้องรองรับความหลากหลายของตัวสินค้า แต่ปัญหาบางอย่างเราสามารถประยุกต์เทคโนโลยีเซนเซอร์ได้ไม่ยาก

สินค้าที่มีโอกาสมีฉลากหรือฝาปิดผิดรุ่นผิดสี สามารถตรวจเช็คด้วยเซนเซอร์ชนิดที่ตรวจสอบสีได้ เช่น ไฟเบอร์เซนเซอร์รุ่นที่เช็คสี หรือกล้องอุตสาหกรรมในกรณีที่รูปร่างมีความซับซ้อน หรือมีขนาดเล็ก ตำแหน่งไม่แน่นอน

ฝาขวดที่ปิดไว้อาจหลุดหลวม จากความผิดพลาดของครื่องจักร ไม่ว่าจะเป็นฝาเกลียวหรือฝาฟลิป หากเป็นฝาเกลียวสามารถใช้ไฟเบอร์เซนเซอร์หรือดิสเพลสเมนท์เซนเซอร์ตรวจวัด ความสูงเพื่อตรวจจับฝาที่ถูกขันไม่สุดเกลียว หรือใช้กล้องอุตสาหกรรมตรวจจับฝาฟลิปที่ไม่สนิท

สินค้าที่จำเป็นต้องมีทิศทางในการเรียงตัวบรรจุ การตรวจสอบทิศทางและตำแหน่งของสินค้าสามารถทำได้ผ่านกล้องอุตสาหกรรมรุ่นประหยัด ซึ่งสามารถตรวจสอบทิศทางและสัญญาณออกมาเมื่อสินค้ากลับด้านหรือกลับทิศ

ฉลากสินค้าที่มองข้ามไม่ได้

โดยส่วนใหญ่ฉลากหรือ Label ทำหน้าที่ 3 อย่างครับ คือ มีหน้าที่จำแนกชนิดของสินค้าออกจากกัน มีหน้าที่ให้ข้อมูลการใช้งานและคำเตือน สุดท้ายคือทำหน้าที่ประดับสินค้าให้สวยงาม น่าซื้อน่าใช้ เพื่อบรรลุจุดประสงค์ผู้ผลิตควรต้องคุมคุณภาพตรงนี้ให้ดี

อาหารและยาจำเป็นต้องมีการระบุวันเดือนปีการผลิตและวันหมดอายุ ข้อมูลที่ขาดหายหรือลบเลือนจะเป็นปัญหาใหญ่ต่อความเชื่อมั่น และผิดข้อบังคับ การตรวจสอบโดยใช้กล้องอุตสาหกรรม สามารถทำได้ตั้งแต่การตรวจสอบว่ามีการพิมพ์หรือไม่โดยกล้องรุ่นประหยัด หรือหากต้องการตรวจสอบความสมบูรณ์พร้อมอ่านรหัส ก็สามารถใช้กล้องอุตสาหกรรมรุ่นใหญ่ขึ้น

ฉลากไม่สวย กล่องไม่ถูกชนิด สินค้าไม่เต็มภาชนะ... อื่นๆ อีกมากมาย

การติดฉลากเบี้ยว เอียง ไม่สนิท ปัญหาที่มักเกิดขึ้นบ่อย โดยเฉพาะเมื่อใช้เครื่องติดสติกเกอร์ความเร็วสูง ในกรณีนี้กล้องอุตสาหกรรมมีความสามารถในการตรวจสอบตำแหน่งของฉลากโดยเทียบกับขวด บอกเป็นความสูงต่ำซ้ายขวา หรือเอียง รวมทั้งการปิดฉลากสลับหน้าหลัง

การติดฉลากแบบรอบขวดหรือภาชนะบรรจุ มักพบปัญหาคุณภาพตรงขอบฉลากที่มักเหลื่อมกัน ซึ่งสามารถเช็คได้จากเซนเซอร์อย่างง่ายเช่นเดียวกัน

สินค้าที่มีการติดสติกเกอร์โปรโมชั่นสามารถตรวจสอบชนิดของสติกเกอร์และตำแหน่ง เพื่อความถูกต้องด้วยเซนเซอร์กล้องอุตสาหกรรมเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ ปัญหาของบรรจุภัณฑ์ยังอาจมีรูปแบบอื่นให้พิจารณาอีก ทั้งนี้การพิจารณาเลือกเทคโนโลยีที่ถูกต้องเป็นช่องทางประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา ตัวอย่างข้างบนน่าจะทำให้เห็นภาพกว้างของการแก้ไขปัญหา ตัวอย่างหรือรายละเอียดอื่นคงจะได้มีการนำเสนอในโอกาสต่อไป


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save