จัดยิ่งใหญ่ “แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2019” และ “ออโตโมทิฟ ซัมมิท 2019”


พิธีเปิดงาน “แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2019” และ “ออโตโมทิฟ ซัมมิท 2019” ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นงานมหกรรมเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตและสนับสนุนชั้นนำระดับอาเซียนที่ครบวงจรทั้งด้านแม่พิมพ์ พลาสติก ยานยนต์ ระบบอัตโนมัติ อิเล็กทรอนิกส์ และการชุบเคลือบผิว และ “ออโตโมทีฟ ซัมมิท 2019” เป็นการประชุมเชิงวิชาการสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์ หุ่นยนต์ อากาศยาน และชิ้นส่วนอุปกรณ์การแพทย์และอาหาร (บรรจุภัณฑ์) สู่อุตสาหกรรมการผลิตยุค 4.0

จัดยิ่งใหญ่ "แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2019" และ "ออโตโมทิฟ ซัมมิท 2019"

โดยมี ดร. พสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการ พร้อมกล่าวปากฐาพิเศษหัวข้อ เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์สู่การพัฒนาระบบสัญจรอัจฉริยะเพื่ออนาคต” ระบุว่า “อุตสาหกรรมยานยนต์ที่กำลังอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านจากการใช้เครื่องยนต์สันดาปไปสู่การใช้เครื่องยนต์ไฮบริดและเครื่องยนต์ไฟฟ้าซึ่งผู้ประกอบการไทยต่างมีการปรับตัวด้านเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อรองรับความต้องการที่จะเกิดขึ้น ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่สากล

นอกจากนี้ สุทธิศักดิ์ วิลานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ริ้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานแมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โปฯ พร้อมด้วย อดิศักดิ์ โรหิตะศุน กรรมการสถาบันยานยนต์ ผู้ทำการแทนผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ กล่าวสนับสนุนการจัดงาน

ภายในงาน นักอุตสาหกรรมจะได้พบกับผู้ให้บริการกว่า 2,400 ผลิตภัณฑ์จาก 46 ประเทศ ร่วมแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อย่างคึกคัก