Innovation Thailand Expo 2019 : ITE 2019


Innovation Thailand Expo 2019 : ITE 2019

วันที่ 3-5 ตุลาคม 2019 ณ สามย่านมิตรทาวน์ ชั้น 5 ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เปิดงาน Innovation Thailand Expo 2019 ณ สามย่านมิตรทาวน์ ภายใต้แนวคิด “Social Innovation in the city” เป็นการรวบรวมสุดยอดนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาสังคมในมิติต่าง ๆ

Innovation Thailand Expo 2019

ในการนี้ รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีกว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โดยมี ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน

ภายในงานจะได้พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ งานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

Innovation Thailand Expo 2019

นอกจากนี้ยังมีเวทีถ่ายทอดความรู้นวัตกรรมจากผู้เชี่ยวชาญใน 3 หัวข้อ

  1. กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมจากสถาบันการศึกษาและบริษัทชั้นนำของประเทศ
  2. นวัตกรรมเพื่อสังคมกับการแก้ปัญหาในหลากหลายมิติและสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม
  3. แนวโน้มนวัตกรรมไทยที่มีต่อสังคมในอนาคต ทั้งด้านหุ่นยนต์ การออกแบบ และสื่อ

ผู้สนใจสามารถเข้ารับชมงาน ITE 2019 ได้ ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2019 ณ สามย่านมิตรทาวน์ ชั้น 5 ถนนพระราม 4 กรุงเทพ