IRPC ผนึก SkillLane ยกระดับช่องทางเรียนรู้สู่ดิจิทัลแพลตฟอร์ม


บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) เซ็นสัญญาร่วมมือกับ SkillLane Digital Training เพื่อยกระดับการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มออนดีมานด์ โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับของทั้งองค์กรได้พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ด้วยตนเอง ครอบคลุมทั้งเรื่องการทำงานและไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตส่วนตัว เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านทั้งคอมพิวเตอร์ แท็ปเลต โทรศัพท์มือถือ ด้วยการนำคอร์สอบรมจาก SkillLane ทั้ง Hard Skill, Soft Skill และ Leisure Skill มาใช้ตอบโจทย์ความต้องการพัฒนาคนยุคดิจิทัล สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ยุค 4.0 เพื่อสร้างรากฐานสำคัญสำหรับการพาองค์กรเดินหน้าไปสู่การเป็นบริษัทปิโตรเคมีชั้นนำของเอเชีย ภายในปี พ.ศ. 2563

IRPC ผนึก SkillLane ยกระดับช่องทางเรียนรู้สู่ดิจิทัลแพลตฟอร์ม

สุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ IRPC เผยว่า “ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจพลังงานเพื่อรับกระแสดิจิทัล ทำให้เราต้องเพิ่มเติมเทคโนโลยีให้เท่าทันโลก IRPC ต้องการยกระดับการจัดการภายในด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยโครงการ IRPC 4.0 คือการบูรณาการระบบดิจิทัลและนวัตกรรมทันสมัยต่างๆ มาร่วมใช้ในขั้นตอนธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเราโดยเรามุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรอย่างเข้มข้น เริ่มตั้งแต่การฝึกอบรมในหัวข้อสำคัญต่อการดำเนินงาน เช่น การสื่อสาร การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยแต่ละหลักสูตรสามารถเรียนได้ในรูปแบบ E-Learning”

“จากข้อจำกัดเดิมๆ คือเรื่องการบริหารจัดการเวลาให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมใน Classroom/External มีความยากมาก เหตุนี้เราจึงปรับกลยุทธ์การฝึกอบรมพนักงานมาเป็นรูปแบบออนไลน์ให้พนักงานมีโอกาสได้เรียนรู้มากขึ้นในเวลาที่จำกัด ปีนี้เราวางแผนพัฒนาพนักงานตาม Training Roadmap ออกแบบให้เชื่อมโยงกับเป้าหมายขององค์กร และอยู่บนพื้นฐานของ Competency-Based Training เป็นหลัก โดยมีวัตถุประสงค์พัฒนาพนักงาน 3 ด้าน คือ Organization Knowledge, Technical & Functional Competency และด้าน Leadership Competency จึงได้ร่วมมือกับ SkillLane เสิร์ฟคอร์สเรียนกว่า 400 คอร์สให้บุคลากรได้เรียนอย่างมีอิสระ และยังได้ร่วมกันจัด Workshop ให้ทมี งานได้เรียนรู้วิธีการถ่ายทอดความรู้แบบ DIY เพื่อถ่ายทำคอร์สเรียนแล้วนำมาไว้บนแพลตฟอร์ม SkillLane for Business เพื่อเปิดโอกาสให้คนอื่นๆ ในองค์กรได้เรียนอย่างสะดวก
อย่างทั่วถึงกัน”

ฐิติพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์มคอร์สเรียนออนไลน์ SkillLane เปิดเผยว่า “ความร่วมมือกับ IRPC วันนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของเทคสตาร์ตอัพอย่าง SkillLane ด้วยภารกิจสำคัญสุดของเราคือการทำความรู้ให้เป็น On-Demand และพร้อมเสิร์ฟให้กับทุกคนที่ต้องการได้เข้าถึงความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา แพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบออนดีมานด์และทักษะความรู้ที่ SkillLane มี ล้วนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้แก่องค์กรในระยะยาว สะท้อนให้เห็นเทรนด์การเรียนรู้วันนี้ที่หลายองค์กรกำลังเดินหน้าไปสู่ความเป็นดิจิทัลอย่างแท้จริง” ฐิติพงศ์ กล่าว