ชไนเดอร์ อิเล็คทริค รุกตลาดลุยจัดงานโชว์นวัตกรรมที่สิงคโปร์


ชไนเดอร์ อิเล็คทริค จัดงาน Innovation Summit 2018 ที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นงานประชุมและจัดแสดงนวัตกรรมที่ใหญ่ที่สุดของชไนเดอร์ อิเล็คทริค ที่เคยจัดมาในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ซึ่งมีการโชว์เคสถึงการพัฒนาล่าสุดของ EcoStruxureTM ที่เป็นสถาปัตยกรรมและแพลตฟอร์มระบบเปิด ให้ศักยภาพด้าน IoT รองรับการใช้งานในลักษณะ Plug and Play สามารถทำงานร่วมกับระบบอื่นได้ไม่มีข้อจำกัด

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค รุกตลาดลุยจัดงานโชว์นวัตกรรมที่สิงคโปร์

งาน Innovation Summit 2018 ครั้งนี้ มีทั้งการจัดแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยีต่างๆ การจำลองกระบวนการผลิต โดยรวมพลผู้เชี่ยวชาญจากชไนเดอร์ อิเล็คทริคตลอดจนผู้นำทางความคิดในโลกอุตสาหกรรม เพื่อร่วมกันแชร์มุมมองเชิงลึกและแนวคิดใหม่ๆ เพื่อช่วยให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัล โดยงานนี้มีตัวแทนจากภาคธุรกิจชาวไทย และอุตสาหกรรมได้ให้ความสนใจมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค รุกตลาดลุยจัดงานโชว์นวัตกรรมที่สิงคโปร์

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค รุกตลาดลุยจัดงานโชว์นวัตกรรมที่สิงคโปร์