ILINK คว้ารางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนในงาน SET Awards 2019


ดร. ชลิดา อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ILINK รับรางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (Sustainability Excellence) ประเภทรางวัล Rising Star Sustainability Awards ในงานประกาศผลรางวัล SET AWARDS 2019 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ILINK คว้ารางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนในงาน SET Awards 2019

รางวัลนี้มอบให้สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นทั้งในด้านผลการดำเนินงานและคุณภาพตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล จากการที่ ILINK ได้รับรางวัลในครั้งนี้นับเป็นความสำเร็จก้าวที่สำคัญของ ILINK สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะ “เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน” ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลพร้อมก้าวสู่การเป็นองค์กรต้นแบบ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ ตลาดหลักทรัพย์เเห่งประเทศไทย