GUNKUL ร่วมงาน IEEE PES GTD ASIA 2019


GUNKUL ร่วมงาน IEEE PES GTD ASIA 2019 พร้อมเปิดตัวบริษัทฯ ให้เป็นที่รู้จักระดับโลก

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL เป็นกลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจผลิต จัดหา และจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าและระบบพลังงานทดแทนครอบคลุมครบวงจรในทุกขั้นตอนของระบบการส่งและจำหน่ายไฟฟ้ากำลังทั้งบนพื้นดินและใต้พื้นดิน ตั้งแต่โรงงานจนถึงผู้ใช้ไฟฟ้า รวมทั้งงานด้านการก่อสร้างติดตั้งระบบ การผลิตไฟฟ้า และการให้บริการดูแลรักษาโรงไฟฟ้า การดำเนินงานด้านโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก ทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนดิน (Solar Farm) ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) เพื่อใช้ในธุรกิจของ GUNKUL เอง และธุรกิจพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ระดับครัวเรือน (GRoof) ที่จะสร้างมิติใหม่ของการประหยัดพลังงานให้ผู้บริโภคในกลุ่มลูกค้าภาครัฐ กลุ่มลูกค้าเอกชน และกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ ที่สามารถจับต้องได้ทั้งในเรื่องคุณภาพและราคา

GUNKUL ร่วมงาน IEEE PES GTD ASIA 2019

ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากแนวโน้มธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้าที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้ GUNKUL มุ่งมั่นเดินหน้าทำธุรกิจที่มีอยู่อย่างดีที่สุดพร้อมกับมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อศักยภาพของธุรกิจด้านพลังงานในทุกรูปแบบที่บริษัทฯ มีศักยภาพและความสามารถดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจผลิต จัดหา จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า การก่อสร้างสถานีส่งไฟฟ้าพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และอื่นๆ ที่เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งตามเป้าหมายในการดำเนินธุนกิจด้านพลังงานไฟฟ้ากำลังทั้งบนพื้นดินและใต้พื้นดินครบวงจร สร้างความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการด้านต่างๆ สร้างมิติใหม่ของการประหยัดพลังงาน ให้สามารถจับต้องได้มากขึ้น เพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคในกลุ่มลูกค้าภาครัฐ กลุ่มลูกค้าเอกชน และกลุ่มลูกค้าต่างประเทศอย่างยั่งยืน

ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย
ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย

สำหรับแผนดำเนินธุรกิจของ GUNKUL ในปี พ.ศ. 2562 ยังคงมุ่งมั่นสานต่อในทุกๆ โครงการ ทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม ธุรกิจเทรดดิ้ง งานรับเหมาก่อสร้าง และอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศจากกลุ่มลูกค้าภาครัฐ กลุ่มลูกค้าภาคเอกชน และกลุ่มลูกค้าต่างประเทศที่มีอยู่ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยคาดว่าจะมีโครงการใหม่ๆ เข้ามาอย่างต่อเรื่องในทุกๆ ไตรมาสจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) กาารผลิตอุปกรณ์แผงโซลาร์เซลล์รองรับการใช้งานโครงการต่างๆ ของภาครัฐ ปี พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ตั้งเป้าเติบโตประมาณ 20% หรือประมาณการรายได้ที่ 7,500 ล้านบาท โดยมุ่งเน้นการสร้างความแข็งแกร่งทางด้านธุรกิจพลังงานของ GUNKUL และเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานต่อไป

ดร.สมบูรณ์ กล่าวว่า การแข่งขันในยุคดิจิตอลเป็นเรื่องท้าทายมาก โดยเฉพาะการลงทุนก่อสร้างโรงานผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งจะต้องผลิตผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ทำอยู่ให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการจากจีนที่มีกำลังการผลิตสูง โดยผู้บริหารให้นโยบายว่าหาก 7 ปี ธุรกิจยังไม่คืนทุนไม่ควรทำ GUNKUL จึงหันไปซื้อ Know How เฉพาะด้านที่สำคัญและจำเป็นต้องใช้งานเข้ามาใช้ในธุรกิจแต่ละประเภท เพื่อต่อยอดธุรกิจให้เติบโตเร็วขึ้น นอกจากนี้ GUNKUL มีความพร้อมและศักยภาพในการร่วมแข่งขันประมูลงานจากทางภาครัฐที่จัดขึ้นในปี พ.ศ. 2562 และพร้อมที่จะแสวงหาพันธมิตรใหม่เข้ามาร่วมทำงานกับ GUNKUL เพื่อเสริมศักยภาพธุรกิจของ GUNKUL ที่มีอยู่ให้ดียิ่งๆ ขึ้น

เป็นที่ทราบกันดีว่าในระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม พ.ศ. 2562 จะมีการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับนานาชาติ IEEE PES GTD Grand International Conference and Exposition Asia 2019 ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรกในเอเชีย และครั้งแรกในประเทศไทย โดย IEEE Power & Energy Society – Thailand และสถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) ภายใต้แนวคิด “Big Shift in Power and Energy” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยมีบริษัทชั้นนำด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงานทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานกว่า 400 ราย บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) นับเป็น 1 ในบริษัทชั่นนำกว่า 400 ราย ที่เข้าร่วมงานนี้เช่นกัน

โศภชา ดำรงปิยวุฒิ์
โศภชา ดำรงปิยวุฒิ์

โศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กล่าวถึง การเข้าร่วมงาน IEEE PES GTD ASIA 2019 ว่า ส่วนใหญ่แล้วเชื่อว่าลูกค้าที่รู้จัก GUNKUL ส่วนใหญ่จะรู้จักเรามานานแล้ว โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง การตัดสินใจเข้าร่วมงาน IEEE PES GTD ASIA 2019 ในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ GUNKUL จะได้เปิดตัวและประชาสัมพันธ์บริษัทให้ผู้เข้าร่วมงานที่ไม่ใช่ 3 การไฟฟ้าได้ทราบข้อมูลว่า GUNKUL ทำธุรกิจด้านไฟฟ้าเริ่มต้นจากการทำอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบสถานีและระบบส่ง จนกระทั้งมีความสามารถในการทำรับเหมาได้เอง ซึ่งภายใต้การรับเหมางานได้เองนี้ ก็เริ่มเข้าสู่โครงการพลังงานทดแทนอย่างครบวงจร พร้อมทั้งแสดงวิสัยทัศน์ความแตกต่างการดำเนินธุนกิจของ GUNKUL กับผู้ประกอบการอื่นๆ ในธุรกิจไฟฟ้ากำลังทั้งบนพื้นดินและใต้พื้นดินว่ามีความแตกต่างอย่างไรบ้าง และในงานนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสหาพันธมิตรทางการค้าเพิ่มเติม เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมงานที่มีความหลากหลาย รวมถึงมีผู้ผลิตและจำหน่ายจากหลายประเทศมาร่วมงาน จึงถือเป็นโอกาสที่ดีในการหาพันธมิตรเพิ่มเติม

สำหรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะนำไปจัดแสดงภายในงาน มีทั้งผลิตภัณฑ์และโครงการที่ GUNKUL ดำเนินงานตลอดระยะเวลาในการทำธุรกิจ และในส่วนของซัพพลายเออร์ จะมีทั้งโครงการโซลาร์เซลล์ ในรูปแบบของ Video Presentation ที่ GUNKUL ทำในช่วงที่ผ่านมา การจำลองสถานีจัดส่งไว้ภายในพื้นที่จัดแสดงของ GUNKUL รวมทั้งมีกิจกรรมพิเศษจับฉลากรายชื่อผู้ที่เข้าชมบูธ GUNKUL ภายในงาน ซึ่งจะมีทั้งส่วนลดพิเศษและการดูแลบำรักษาระบบไฟฟ้า โซลาร์เซลล์บนหลังคา พิเศษเฉพาะผู้ที่ตัดสินใจในงาน นอกจากนี้ จะเปิดให้ลงชื่อเข้าเยี่ยมชมกิจการและเทคโนโลยีกังหันลม ที่โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องติดตามภายในงาน


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save