GE’s Cross-Fleet ยืดอายุโรงไฟฟ้าเก่า ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่


 

GE เป็นที่รู้จักในประเทศไทยตั้งแต่ปี ค.ศ. 1900 ดำเนินธุรกิจในกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ พลังงาน การบินการดูแลสุขภาพ และการขนส่ง เมื่อเร็วๆ นี้ทาง GE Thaialnd ได้เปิดแผนก Cross-Fleet ซึ่งในต่างประเทศนั้นได้เปิดแผนกนี้มาระยะหนึ่งแล้ว

โกวิทย์ คันธาภัสระ
โกวิทย์ คันธาภัสระ

Interview ครั้งนี้มีโอกาสพูดคุยกับ โกวิทย์ คันธาภัสระ Pesident and CEO, GE Thailand & Laos และ Mr.Paul Gilmurray, Repower Sales Leader, Power Services GE Thailand ถึงการตั้ง Cross-Fleet ในประเทศไทย และความสำคัญของธุรกิจนี้ในประเทศไทย

ในการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตพลังงานนั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้บริหารจะต้องหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทรัพยากรทางพลังงานที่มีอยู่รวมถึงการลงทุนด้านบริการและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องจักรให้มีความคล่องตัว เชื่อถือได้ และมีประสิทธิภาพ

ประเทศไทยมีโรงไฟฟ้าอยู่หลายแห่ง บางแห่งติดตั้งเครื่องจักรมานานหลายปี และมีเครื่องหลายยี่ห้อ เมื่อถึงเวลาต้องบำรุงรักษาก็ต้องให้เจ้าของเครื่องจักรเป็นผู้ดำเนินการบางครั้งกว่าจะได้ซ่อมบำรุงก็ต้องรอนาน เครื่องจักรต้องหยุดทำงาน ทำให้เกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านพลังงานโดยรวม รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงก็สูงเกินไป เพราะไม่มีทางเลือกอื่น

ด้วยข้อจำกัดดังกล่าว ทางจีอี ประเทศไทย จึงได้เปิดให้บริการโซลูชัน Cross-Fleet ดำเนินการภายใต้จีอี พาวเวอร์เซอร์วิส เป็นการให้บริการที่เข้าไปปรับปรุงประสิทธิภาพแก๊สเทอร์บายของโรงไฟฟ้าให้ใช้งานได้นานขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลถึงการลดค่าใช้จ่ายในการผลิตไฟฟ้า และการบำรุงรักษาด้วย

จีอี เป็นผู้ผลิตเครื่องจักรด้านแก๊สเทอร์บายมาอย่างยาวนาน เราสะสมประสบการณ์ด้านการผลิต การบำรุงรักษาและการซ่อมบำรุงเครื่องจักรมานาน มีองค์ความรู้มากมาย ซึ่งศักยภาพของเรานั้น นอกจากการดูแลซ่อมบำรุงเครื่องของเราเองแล้ว เรายังสามารถซ่อมบำรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องจักรอื่นที่ไม่ใช่ของจีดีได้อีกด้วย”

“ระบบผลิตพลังงานในโรงไฟฟ้าของไทยนั้นเป็นแก๊สเทอร์บาย ซึ่งหากมีการปิดเปิดบ่อยๆ จะมีผลต่อประสิทธิภาพการผลิต ดังนั้น สิ่งที่ทางจีอีจะดำเนินการคือการปรับปรุงให้แก๊สเทอร์บายทำงานได้นานขึ้นทนความร้อนได้สูงขึ้น ส่งผลให้ผลิตพลังงานได้ดีขึ้น แต่การเข้าไปปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรของยี่ห้ออื่นนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เราต้องศึกษาอย่างละเอียด นอกจากนั้น ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าว่าเครื่องจักรนั้นมีประสิทธิภาพดีขึ้นและลดค่าใช้จ่ายได้จริง” โกวิทย์ กล่าวเพิ่มเติม

เครื่องแก๊สเทอร์บายของโรงไฟฟ้าในประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่เป็นรุ่น SGT-800 มีถึง 71 เครื่อง เรียกว่ามากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทางจีอีได้เล็งเห็นตลาดในส่วนนี้ จึงได้เปิดให้บริการโซลูชัน Cross-Fleet ขึ้นในประเทศไทยเป็นแห่งแรกในเอเชีย โดยมีทีมงานที่พร้อมให้บริการทั่วโลกมากกว่า 350 คน ใช้งบประมาณมากกว่า 60 ล้านดอลลาร์

Mr.Paul Gilmurray
Mr.Paul Gilmurray

Mr.Paul Gilmurray กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางจีอี พาวเวอร์ได้ใช้ GE Cross-Fleet ให้กับโรงไฟฟ้า Tuxpan-Cycle Power Plant ประเทศเม็กซิโก โดยทำการอัปเกรดในส่วน Combustion and Hot Gas Path เป็นเครื่องกังหันน้ำ 2 เครื่อง มีการใช้เทคโนโลยี GE-F เข้าไปดำเนินการ โดยใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 1 ปี ผลปรากฏว่าประสบผลสำเร็จด้วยดี สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ในอัตราที่น่าพอใจ และสามารถเลื่อนระยะเวลาที่ต้องบำรุงรักษาเครื่องกังหันก๊าซออกไปนับหมื่นชั่วโมง

“ด้วยผลงานดังกล่าวสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริหารเพราะสามารถลดค่าใช้จ่าย รวมทั้งสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในทางหนึ่งด้วย”

นอกจากนี้ จิม มาสโซ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมกังหันก๊าซของบริษัทจีอี ได้ชี้แจงเกี่ยวกับความสามารถของโซลูชัน Cross-Fleet ที่สามารถยืดอายุโรงไฟฟ้าเก่าโดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ แนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของจีอีกับอุปกรณ์ของผู้ผลิตรายอื่นที่สามารถช่วยลดระยะเวลาการหยุดเดินเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของการผลิตไฟฟ้าไว้ว่า

ในอุตสาหกรรมพลังงานที่มีพัฒนาการอยู่ตลอดเวลาเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงให้ทันกับความต้องการที่เปลี่ยนไป ดังนั้น ผู้ประกอบการและผู้บริหารโรงไฟฟ้ามีความต้องการที่จะลงทุนจัดซื้อจัดหาบริการและกระบวนการทำงานต่างๆ ที่ช่วยให้อุปกรณ์การผลิตไฟฟ้ามีความยืดหยุ่นเสถียร เชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และสามารถกลับมาทำงานใหม่ได้อย่างรวดเร็วหากต้องหยุดการทำงานไปด้วยเหตุใดก็ตาม บริการ Cross-Fleet ของจีอี พาวเวอร์ ให้บริการโซลูชันที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้งานง่าย เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าก้าวข้ามความท้าทายของช่วงเปลี่ยนผ่านนี้

ประเทศไทยเป็นตลาดสำคัญตลาดหนึ่งของจีอี พาวเวอร์ เนื่องจากมีเครื่องกังหันก๊าซรุ่น SGT-800 ติดตั้งและใช้ในขบวนการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำแก่ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องจำนวนมากที่สุดในโลก (71 เครื่อง) ซึ่งกระบวนการคิดเรื่องนี้ไม่ซับซ้อนเลย เรามีบริการ มีขีดความสามารถ และประสบการณ์มากมาย สามารถปรับใช้กับอุปกรณ์ได้มากมายหลายประเภท และเราเห็นโอกาสที่จะเสนอทางเลือกที่ดีกว่าแก่โรงไฟฟ้าเพื่อเพิ่มสมรรถนะและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

เราเริ่มดำเนินการเมื่อ 2 ปีก่อน ตอนเริ่มนำเสนอ Cross-Fleet นั้นเป็นเรื่องของการพัฒนาความสามารถด้านการบริการ เช่น การหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้า การซ่อมเครื่องจักร การดัดแปลงระบบควบคุม ฯลฯ แต่ในปัจจุบันเราได้ทำการอัปเกรดฮาร์ดแวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เครื่องกังหันก๊าซและทำให้เครื่องกังหันเหล่านี้ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ในโรงไฟฟ้าได้ดีขึ้น

และเพื่อพัฒนาความรู้ด้านนี้ เราทำงานร่วมกับเจ้าของอุปกรณ์หลายราย เพื่อเข้าถึงการทำงานของเครื่องจักรของผู้ผลิตเหล่านั้น และได้นำเสนอส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องยนต์และกังหันก๊าซแก่ธุรกิจเหล่านี้อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้ เราต้องการเข้าใจเทคโนโลยีอย่างถ่องแท้เฉกเช่นอุตสาหกรรมรายอื่นๆ

ในประเทศไทยได้มีการเพิ่มการลงทุนในด้านบุคลากรที่มีความสามารถและในด้านทรัพยากรภายในประเทศเพื่อขยายธุรกิจ Cross-Fleet เช่น เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและการขาย ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับอุปกรณ์และการออกแบบ เพื่อรองรับเครื่องรุ่น SGT-800 ที่ใช้อยู่ในประเทศ

จีอี พาวเวอร์

ส่วนการนำเทคโนโลยีแห่งอนาคตมาปรับปรุงโรงไฟฟ้ายุคปัจจุบันได้อย่างไรบ้างนั้น มาสโซ กล่าวว่า จีอีมีจุดเด่นจากการมีกังหันก๊าซที่ติดตั้งแล้วจำนวนมากที่สุดในโลก จีอีมีเทคโนโลยีกังหันก๊าซสมัยใหม่ที่ก้าวหน้ามาก ผ่านการพิสูจน์จริงและได้รับการยอมรับจากลูกค้า ได้มีการนำองค์ความรู้จากการประยุกต์เทคโนโลยีใหม่กับอุปกรณ์ของเรา ทั้งรุ่น HA และ F-Class มาปรับใช้กับเครือ่ งร่นุ อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จีอีดำเนินการเช่นนี้กับระบบ Hot Gas Path ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายหลักที่ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าต้องเผชิญ เมื่อโรงไฟฟ้าต้องหยุดการเดินเครื่องเพื่อซ่อมบำรุงตามแผนงาน มีการนำดีไซน์ของเครื่องกังหันก๊าซซึ่งเป็นเทคโนโลยีเมื่อ 10 ปีก่อนมาประเมินและพัฒนาเป็นระบบกังหันก๊าซซึ่งประกอบด้วยโลหะผสมที่มีคุณภาพดีขึ้น การเคลือบที่ทนทานขึ้น การเคลือบป้องกันความร้อนแนวตั้ง และระบบควบคุมความเย็นแบบล้ำยุค อุปกรณ์ที่ติดตั้งเทคโนโลยีใหม่เหล่านี้จะมีอายุการใช้งานนานกว่าสเปคเดิมถึง 2 เท่า เมื่อการติดตั้งสำเร็จ เทคโนโลยีใหม่จะผลักดันให้ผู้ประกอบการตัดสินใจอัปเกรดอุปกรณ์อื่นในโรงไฟฟ้า เพื่อรองรับเครื่องกังหันก๊าซที่มีความสามารถเพิ่มขึ้น

การอัปเกรดเครื่องกังหันก๊าซ โดยจีอี พาวเวอร์ จะช่วยเพิ่มปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ และทำให้ใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งมีข้อได้เปรียบในแง่การลดรอบเวลาของการซ่อมบำรุงและยืดอายุการใช้งานของชิ้นส่วนต่างๆ เมื่อเทียบกับอุปกรณ์ดั้งเดิม คุณลักษณะเหล่านี้เกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่สั่งสมเรื่อยมาเนื่องจากจีอีมีกังหันก๊าซที่ติดตั้งแล้วจำนวนมากที่สุดในโลก กังหันก๊าซที่มีระบบติดตามตรวจสอบการใช้งานจำนวนมากที่สุดในโลก และกังหันก๊าซที่ได้รับการอัปเกรดด้วยเทคโนโลยีใหม่จำนวนมากที่สุดในโลก

เรามีเทคโนโลยีกังหันก๊าซที่ล้ำหน้าในร่นุ 7 FA ที่มีระบบของ Hot Gas Path ที่ก้าวหน้าและได้ประยุกต์ใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนี้ของรุ่น 7FA มาใช้กับเครื่องกังหันก๊าซรุ่นอื่นด้วยโดยเทคโนโลยีแรกที่ผ่านการปรับปรุงและพัฒนา คือ ระบบการควบคุมลมหล่อเย็นที่ก้าวหน้ามาก สามารถกระจายลมหล่อเย็นภายในเครื่องได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้ปรับเปลี่ยนรูปทรงบริเวณปลาย Air Foil เพื่อให้ลมเย็นกระจายตัวได้ดียิ่งขึ้น และทนทานต่อแรงกดดันบริเวณปลายยอดได้มากขึ้นอีกด้วย จากนั้นได้เพิ่มการเคลือบป้องกันความร้อนพิเศษที่เรียกว่า DVC ซึ่งทำให้ผิวเคลือบหนากว่าเดิมถึง 4 เท่า การเพิ่มความหนาของผิวเคลือบสามารถช่วยในการปกป้อง Air Foil ได้ดีมากยิ่งขึ้น ผลที่ได้รับคือเครื่องกังหันก๊าซสามารถทำงานท่ามกลางอุณหภูมิการเผาไหม้ที่สูงขึ้นและสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าที่ออกแบบไว้เดิม เนื่องจากตัวเครื่องมีประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงที่สูงขึ้น และชิ้นส่วนที่มีอายุการใช้งานนานขึ้นและเชื่อถือได้

โรงไฟฟ้า

นอกจากนี้ มาสโซ กล่าวเพิ่มเติมว่า การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการอัปเกรดด้วยเทคโนโลยีใหม่ดังกล่าวสามารถช่วยให้ผู้บริหารโรงไฟฟ้ารับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ถ้าคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีพลังงานทดแทนมากมายหรือมีการดำเนินงานที่ผันแปรตามวัฏจักร คุณจำเป็นต้องเพิ่มความสามารถในการผันแปรตามวัฏจักรของอุปกรณ์ ซึ่งรวมถึงประสิทธิภาพที่สูงขึ้นการปล่อยอากาศเสียน้อยลง เพื่อเอื้อต่อการปรับปริมาณการผลิตที่สามารถเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงเพื่อชดเชยการจ่ายกระแสไฟฟ้าในระบบโครงข่ายไฟฟ้า

วิธีการหนึ่งที่สามารถทำได้คือการลดค่าใช้จ่ายการดำเนินงานหากจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องผลิตไฟฟ้าเพื่อเอาชนะเครื่องรุ่นใหม่ ต้องเดินเครื่องในอุณหภูมิสูงขึ้นและเผาไหม้เชื้อเพลิงน้อยลง จึงต้องอาศัยการควบคุมความเย็นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงโลหะผสมที่มีคุณสมบัติดีขึ้นเพื่อรองรับความร้อนที่สูงขึ้นแต่คุณก็ต้องลดการหยุดจ่ายกระแสไฟ ซึ่งต้องอาศัยการเพิ่ม Interval โดยใช้วัสดุและการเคลือบที่ดีกว่าเดิม รวมทั้งรูปทรงที่ผ่านการพิสูจน์ในการใช้งานแล้ว ทั้งนี้ คุณต้องมั่นใจได้ว่าโรงไฟฟ้าที่ดูแลจะสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่นระหว่างการหยุดจ่ายไฟแต่ละครั้งโดยไม่ต้องปิดโรงไฟฟ้าหรือประสบปัญหาการหยุดเดินเครื่องที่ไม่ได้วางแผนไว้

เรื่องนี้อาจฟังดูเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่การใช้เทคโนโลยีที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว ซึ่งเราต่อยอดและมีซัพพลายเชนเหมือนกับเครื่องกังหันก๊าซอื่นๆ จะสามารถช่วยให้เกิดการประหยัดได้ เนื่องจากปริมาณการผลิตที่สามารถเพิ่มได้เร็วมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ เราจึงสามารถประยุกต์เทคโนโลยีใหม่กับเครื่องผลิตไฟฟ้ารุ่นอื่นได้เร็วมากยิ่งขึ้น

สำหรับความสามารถของโซลูชัน Cross-Fleet ของจีอีในอนาคตจะมีการพัฒนาไปในแนวทางใดนั้น มาสโซ กล่าวว่า

ในภาพรวม เรากำลังอัปเกรดการทำงานทั้งหมดโดยจะนำเอาเทคโนโลยีก้าวหน้าที่สุดที่จีอีใช้กับเทคโนโลยีอากาศยานและเครื่องกังหันก๊าซแบบ HA มาปรับใช้ ขณะนี้เรากำลังดำเนินการปรับปรุงเครื่องกังหันก๊าซหลายรุ่น ซึ่งในส่วนของ Cross-Fleet นั้น ได้มีการสั่งซื้อและรอการติดตั้งมูลค่ากว่า 200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ดังนั้น จึงเป็นเวลาที่น่าตื่นเต้นมากสำหรับเรา

ปัจจุบัน จีอีมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสำหรับเครื่องผลิตไฟฟ้ารุ่นต่างๆ ซึ่งช่วยให้โรงไฟฟ้ายุคก่อนมีความสามารถเพิ่มขึ้นเพื่อแข่งขันกับโรงไฟฟ้าในยุคสมัยใหม่ นอกจากนี้ เทคโนโลยีดังกล่าวจะสามารถช่วยให้ผู้บริหารโรงไฟฟ้ามีความพร้อมมากขึ้นในการจัดการกับความท้าทาย ซึ่งเกิดขึ้นจากการขยายตัวของพลังงานทดแทนในอนาคต ดังนั้น การลงทุนติดตั้งเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดกับอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดความมั่นคง ความคล่องตัว และอายุการใช้งานที่ยาวนานที่พร้อมสำหรับอนาคต การอัปเกรดเทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยยืดอายุการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าท่ามกลางสภาวการณ์ที่ท้าทายมากขึ้น ก่อนที่จะต้องหยุดเดินเครื่องหรือเปลี่ยนอะไหล่ เพราะถ้าวางใจกับอุปกรณ์ได้มากเท่าไร ก็สามารถวางใจกับธุรกิจได้มากยิ่งขึ้นเท่านั้น


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save