คุราเร่ จับมือ GC และซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น เปิดโรงงานผลิตพลาสติกวิศวกรรมชั้นสูง เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยในพื้นที่ EEC


บริษัท คุราเร่ จำกัด ร่วมกับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) และ บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ร่วมพิธีเปิดโรงงาน ภายใต้ชื่อบริษัท คุราเร่ จีซี แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ จำกัด และ บริษัท คุราเร่ แอดวานซ์ เคมิคอลส์(ประเทศไทย) จำกัด  ตอบโจทย์การยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในพื้นที่ EEC โดยได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในพิธีเปิดโรงงาน ณ การนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก

ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ  เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวยินดีที่ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโรงงาน บริษัท คุราเร่ จีซี แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ จำกัด และ บริษัท คุราเร่ แอดวานซ์ เคมิคอลส์(ประเทศไทย) จำกัด โดยโครงการนี้สนับสนุนและตอบโจทย์ นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อรองรับการพัฒนาของอุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งจังหวัดระยองพร้อมที่จะสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอต่อการรองรับการลงทุน  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยองและประเทศไทย เชื่อมั่นว่าโครงการดังกล่าวจะมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถสร้างโอกาสในการทำงานการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ควบคู่กับการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศได้เป็นอย่างดี

ฮิโตชิ คาวาฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คุราเร่ จำกัด กล่าวว่า การก่อสร้างโรงงาน คุราเร่ จีซี แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ แล้วเสร็จพร้อมเดินเครื่องผลิตเชิงพาณิชย์ได้เป็นผลสำเร็จ เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนร่วมถึงหน่วยงานของภาครัฐ ที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ร่วมกับพันธมิตรที่น่าเชื่อถือได้อย่าง GC และ Sumitomo ธุรกิจไอโซพรีนเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจที่หวังไว้เป็นหนึ่งใน

เสาหลักของการเติบโต คุราเร่ จีซี (KGC) จะมีส่วนช่วยให้ธุรกิจที่ไอโซพรีนเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยการเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบการจัดหาทั่วโลก และตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่   บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC  กล่าวว่า GC ในฐานะผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต เรามุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักความยั่งยืน ภายใต้สมดุลระหว่าง สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ มุ่งสู่ Low Carbon Business สร้างการเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การดำเนินโครงการฯ นี้ นอกจากจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระยะยาวด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ที่ต้องการขยายธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลายเกรดพิเศษเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automobile) และ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (E&E) ซึ่งยังมีปริมาณความต้องการและอัตราการเติบโตสูงขึ้น อีกทั้งยังสนับสนุนนโยบายภาครัฐ ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ EEC สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ สร้างงาน สร้างรายได้ ยกระดับอุตสาหกรรมไทย โรงงานดังกล่าวเกิดจากการผสานความแข็งแกร่งของ partner แต่ละรายเข้าด้วยกัน เรามีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรคนสำคัญ จะทำให้ KGC เป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

โยชิยูกิ ซากาโมโตะ เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า การร่วมทุนของ 3 บริษัทนี้เป็นไปตามนโยบายการดำเนินธุรกิจ Sumitomo Corporation ในเรื่องของการสร้างคุณค่าและความยั่งยืน ความร่วมมือที่แข็งแกร่งกับ Kuraray และ GC ได้เป็นส่วนหนึ่งของบทบาทในการทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและโลกในนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นผ่านโครงการนี้ Sumitomo Corporation จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จต่อไป

บริษัท คุราเร่ จีซี แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ จำกัด เป็นการร่วมลงทุนของ 3 บริษัท ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้แก่ บริษัท คุราเร่ จำกัด, GC และ ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัท คุราเร่ จำกัด เป็นเจ้าของเทคโนโลยีขั้นสูง   ในการผลิตพอลิเอไมด์ชนิดพิเศษ Super Engineering Plastic Polyamide 9T (PA9T) ภายใต้แบรนด์ “GENESTAR”  และยางเทอร์โมพลาสติกคุณภาพสูง Hydrogenated Styrenic Block Co-Polymer (HSBC) ภายใต้
แบรนด์ “SEPTON”,    GC เป็นผู้จัดหาวัตถุดิบหลักและสาธารณูปโภคสำหรับโครงการ  และบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ที่มีเครือข่ายทางการตลาดระดับสากล ซึ่งจะช่วยในการขยายตลาดสู่ทั่วทุกภูมิภาค

บริษัท คุราเร่ จีซี แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ จำกัด ตั้งอยู่ในการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ด้วยกำลังการผลิต PA9T 13,000 ตัน/ปี และ HSBC 16,000 ตัน/ปี โดยได้เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา พร้อมทั้ง มีการจ้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนชาวระยอง โดยคิดสัดส่วนการจ้างงาน เป็นชาวระยองกว่า 60 % ของจำนวนพนักงาน


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save