หุ่นยนต์ Robopin ของ Fujitsu ปัญญาประดิษฐ์ (การแสดงออกทางอารมณ์) ใกล้ชิดกับระยะห่างระหว่างบุคคล


หุ่นยนต์เริ่มช่วยเราในชีวิตประจำวัน ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเราสนุกและสะดวกมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ใช้หุ่นยนต์ให้บริการในกิจกรรมเชิงพาณิชย์ เช่น ในโรงพยาบาล หุ่นยนต์ใช้ท่าทางและเสียงมานำทางสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาในเครื่องรับโดยอัตโนมัติ ในกรณีนี้หุ่นยนต์จำเป็นต้องมีทักษะในการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการแสดงอารมณ์

หุ่นยนต์ Robopin ของ Fujitsu ปัญญาประดิษฐ์ (การแสดงออกทางอารมณ์) ใกล้ชิดกับระยะห่างระหว่างบุคคล

การพยักหน้าและการแสดงออกทางสีหน้า ทำให้รู้สึกปลอดภัย

การติดต่อสื่อสารมีรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น การสื่อสารทางวาจา โดยใช้รูปแบบข้อความอักษรและการสื่อสารอวัจนภาษา เช่น ท่ามือ ภาษากาย เสียง และการแสดงออกทางสีหน้า เป็นต้น

ถ้าวัตถุประสงค์ในการสื่อสารเป็นเพียงการถ่ายทอดข้อความ ฉะนั้นการสื่อสารด้วยวาจาก็เพียงพอแล้ว อย่างไรก็ตาม ในการสื่อสารที่เกิดขึ้นจริงไม่เพียงแต่ภาษา การแสดงออกทางสีหน้า และพยักหน้ายังสามารถช่วยให้ผู้คนเข้าใจซึ่งกันและกัน และถ่ายทอดความรู้สึกปลอดภัยได้ดีขึ้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง การรวมการสื่อสารด้วยวาจาและการสื่อสารอวัจนภาษาในการแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงเป็นสิ่งสำคัญมาก

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์ก็เช่นกัน ถ้าหุ่นยนต์ไม่เคลื่อนไหวเมื่อพูดคุณอาจรู้สึกไม่สบายใจและอาจสงสัยว่า : “หุ่นยนต์ตัวนี้ฟังฉันพูดจริงๆ หรือ?” แต่ถ้าหุ่นยนต์ตอบสนองบางอย่าง เช่น พยักหน้า เพื่อเป็นข้อตอบกลับในระหว่างกระบวนการติดต่อสื่อสารถ้าอย่างนั้น คุณพูดคุยกับหุ่นยนต์ต่อไปจะรู้สึกสบายใจมาก

ด้วยวิธีนี้ การแสดงออกทางอารมณ์ของหุ่นยนต์มีบทบาทที่สำคัญในการสัมผัสกับอารมณ์และการสื่อสารข้อมูลของผู้คน ฟูจิตสึใช้ความรู้มืออาชีพและเทคนิคการประมวลผลความไว และใช้ท่ามือและวิธีที่หุ่นยนต์สื่อสารเชิงพาณิชย์ต้องการนั้น ช่วยให้สามารถสื่อสารอวัจนภาษาระหว่างหุ่นยนต์กับมนุษย์ได้

Robopin ของ Fujitsu ได้พัฒนาเป็นหุ่นยนต์สื่อสารเพื่อการใช้งานเชิงพาณิชย์ที่เป็นหุ่นยนต์ขนาดเล็ก สามารถแสดงอารมณ์ด้วยท่ามือและเปล่งแสงสีต่างๆ บนใบหน้า Robopin จดจำใบหน้ำด้วยกล้องถ่ายวิดีโอที่ฝังอยู่ตรงกลางใบหน้า พร้อมออกเสียง

การแสดงอารมณ์ความรู้สึกรับแรงบันดาลใจจากตัวการ์ตูน

ท่ามือ

แรงบันดาลใจท่ามือที่แสดงอารมณ์ของ Robopin มาจากการแสดงอารมณ์ที่มีลักษณะคล้ายกันของตัวการ์ตูนภาพเคลื่อนไหวแสดงอารมณ์ดีใจ โกรธ หรือเศร้า และมีความสุขโดยผ่านลักษณะภายนอกตัวละครที่เรียบง่าย รวมกับการแสดงออกทางสีหน้าและการกระทำที่เกินจริงเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่มีชีวิตชีวำ

Robopin มีมอเตอร์เพียง 6 ตัว โดยที่ 2 ตัวอยู่ส่วนศีรษะ 2 ตัว อยู่ที่แขน และ 2 ตัวอยู่ตามร่างกาย อย่างไรก็ตาม Robopin สามารถมีการกระทำต่างๆ โดยเปลี่ยนตำแหน่งและการเคลื่อนไหวของข้อต่อเพื่อแสดงอารมณ์และความตั้งใจของตัวเองได้ทันทีและเลียนแบบการกระทำของตัวการ์ตูน

ยกตัวอย่างเช่น Robopin สามารถก้มศีรษะลงให้ต่ำ เพื่อแสดงการโค้งคำนับ สามารถยกแขนทั้งสองข้างขึ้นทำท่าทางไชโยสามารถก้มตัวลงอย่างเกินจริงเหมือนกับนักแสดงตลก และสามารถชี้ทิศทางด้วยนิ้วมือ ดังนั้น Robopin สามารถใช้ท่ามือเพื่ออธิบายสิ่งต่างๆ และถ่ายทอดข้อมูลด้วยวิธีที่รับโดยตรงและเข้าใจได้ง่าย

การแสดงสีหน้า

ไฟ LED ที่เชื่อมต่อกับส่วนศีรษะของ Robopin สามารถแสดงสีหน้าได้ บนพื้นฐานการวิจัย ความประทับใจต่อสีสันของผู้คนจะแสดงอารมณ์โดยสีกะพริบและแสงสว่าง ตัวอย่างเช่น ไฟ LED สีแดง หมายถึง “ความโกรธ” สีชมพู หมายถึง “ความสุข” หรือ “ความยินดี” สีฟ้า หมายถึง “ความเศร้า” และสับเปลี่ยนในระหว่างสีเหล่านี้หมายถึง “งงงวย”

การออกแบบที่เรียบง่ายโดยไม่มีบุคลิกภาพ

Robopin มีรูปร่างที่เรียบง่าย แต่สามารถแสดงอารมณ์ที่แตกต่างกันโดยผ่านการกระทำต่างๆ จากความคิดสมมุติที่บริษัทที่แตกต่างกันจะทำให้ Robopin ใช้สำหรับธุรกิจที่แตกต่างกันในตอนแรก การออกแบบไม่มีบุคลิกพิเศษใดๆ มีบริษัทบางส่วนอาจจะหวังว่าให้ Robopin มีสีที่แตกต่างกัน เพื่อให้ตรงกับสีแบรนด์ของตนเอง หรืออาจจำเป็นต้องแต่งกายเพื่อการใช้งานที่แตกต่างกัน เนื่องจากการออกแบบลักษณะภายนอกมีความเรียบง่าย ดังนั้น ไม่ว่าจะทาสีหรือแต่งกายใดๆ จะดูเหมือนว่า Robopin เป็นธรรมชาติมาก ยอมรับได้โดยไม่รู้สึกไม่สบายใดๆ

Robopin

สนับสนุนให้ผู้ที่ไม่ใช่ชาวญี่ปุ่นและผู้สูงอายุใช้งานและให้บริการในสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะขนาดใหญ่

แม้ว่า Robopin มีพียงแต่รูปลักษณ์ที่เรียบง่าย แต่สามารถแสดงอารมณ์ได้โดยการกระทำต่างๆ ลองมาดูซิว่าการกระทำที่ Robopin สามารถใช้ได้

Robopin ยังสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คาดว่าความต้องการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นโดยภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นจะเติบโตอย่างรวดเร็ว ก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกเกมส์ในกรุงโตเกียวในปี ค.ศ. 2020 Robopin สามารถใช้การบริการเชื่อมต่อระบบคลาวด์ เพื่อให้การสนับสนุนภาษาต่างประเทศ เช่น การบริการด้านปัญญาประดิษฐ์และบริการแปลภาษา Robopin จะช่วยให้บริการข้อมูล ในขณะเดียวกัน ให้การสนับสนุนแก่พนักงานชาวญี่ปุ่น

ถ้าวาง Robopin อยู่ในตำแหน่งที่ไม่มีเคาน์เตอร์บริการ มันสามารถช่วยให้บริการข้อมูลได้ เช่น เมื่ออยากที่จะจัดให้มีพนักงานเป็นจำนวนมากในสถานที่สาธารณะขนาดใหญ่ เช่น ห้างสรรพสินค้าหุ่นยนต์ Robopin แบบง่ายๆ สามารถวางไว้ในพื้นที่กว้างๆ ได้โดยไม่รบกวนผู้คน และตอบสนองต่อความต้องการสอบถามของผู้คนเมื่อจำเป็น Robopin ยังสามารถเป็นสมาชิกใหม่ของบริษัทหรือเป็นสัญลักษณ์โดยเพิ่มสีแบรนด์ เป็นต้น

Robopin สามารถคาดหมายในการให้แนวทางการบริการที่แผนกต้อนรับของโรงพยาบาลและรัฐบาลท้องถิ่นโดยการใช้ท่าทางและมีส่วนในการสนทนาเล็กน้อย สิ่งเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสังคมผู้สูงอายุที่กำลังเข้ามาอย่างรวดเร็ว

ฟูจิตสึจะวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ที่สามารถแสดงอารมณ์ต่างๆ เพื่อให้พวกเขาสามารถทำความเข้าใจทำงานและร่วมมือกันได้ดีขึ้น ฟูจิตสึจะพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และสภาพสังคมในเชิงพาณิชย์นี้


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save