Factory Visit “กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานสร้างการรับรู้” บจก. แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ และ บจก. อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จ.สงขลา


ปล่อยผ่านไม่ได้ กับกิจกรรมดีๆ สำหรับภาคใต้ เข้าเยี่ยมชมโรงงาน 2 วัน (พักฟรี 1 คืน) รุ่น 3 : 9-10 พฤษภาคม 2562 ณ บจก. แปรซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ และ บจก. อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จ.สงขลา โครงการยกระดับผลิตภาพแรงงาน 4.0 สาขาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร จัดโดยสำนักงานเศรษกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม

Factory Visit  "กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานสร้างการรับรู้" บจก. แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ และ บจก. อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จ.สงขลา

สามารถเข้าร่วมได้ 2 ท่าน/บริษัท ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้ฟรี ไม่เสียคาใช้จ่ายใดๆ สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด!!

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สมัคร online ได้ที่นี่ >> https://goo.gl/forms/vfDojAtlQ0SccTsn1

หากท่านได้รับเลือก จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปภายในวันที่ 25 เมษายน นี้ สอบถามเพิ่มเติม 0-2422-8688 ต่อ 2204/2208