EcoStruxure Triconex Tricon CX v11.3 คอนโทรลเลอร์


ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ผู้นำด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันในการจัดการพลังงานและระบบออโตเมชัน เปิดตัว Tricon CX Version 11.3 ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่ทรงพลังที่สุดของระบบเครื่องมือวัดความปลอดภัย EcoStruxurTM Triconex®

EcoStruxure Triconex Tricon CX v11.3 คอนโทรลเลอร์

Tricon CX Version 11.3 ยังคงสืบสานความเป็นฟีเจอร์ด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ที่แข็งแกร่งที่สุด ที่ฝังอยู่ในระบบความปลอดภยั ของกระบวนการผลิตที่โดดเด่นของชไนเดอร์อิเล็กทริคทั้งนี้ Tricon CX ในเวอร์ชัน 11.3 ได้รับมาตรฐาน IEC 62443 และการรับรองจาก TÜV Rheinland สำหรับการดำเนินงานที่ให้ความปลอดภัยสูงในระดับ Safety Integrity Level 3 นอกจากนี้ ยังผ่านมาตรฐานการรับรอง ISASecure® EDSA ระดับ 1 ซึ่งเป็นการรับรองความปลอดภัยทางไซเบอร์ชั้นนำของอุตสาหกรรม สำหรับระบบควบคุมการทำงานระบบความปลอดภัยและส่วนประกอบต่างๆ ของระบบ

ส่วนประกอบที่สำคัญของแพลตฟอร์มและสถาปัตยกรรม EcoStruxure Plant ของชไนเดอร์ อิเล็คทริค คือ Tricon CX Version 11.3 มีการออกแบบที่มั่นคงปลอดภัย ให้ประสิทธิภาพและขีดความสามารถในระดับสูง รวมถึงให้ความยืดหยุ่นตลอดอายุการใช้งานใช้ฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยที่อยู่ใน EcoStruxure Triconex ในการรักษาความปลอดภัย ให้ความต่อเนื่องในการทำงาน ให้การปกป้องที่ได้รับการพิสูจน์และยอมรับจากการใช้งานจริง โดยให้ศักยภาพยอดเยี่ยมเรื่องความต่อเนื่องในการทำงาน และให้ประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งานเพื่อการปกป้องแอปพลิเคชันสำคัญทางธุรกิจ ครอบคลุมถึงเรื่องกรณีฉุกเฉิน (Emergency Shutdown) รองรับระบบไฟและแก๊ส ระบบการจัดการการเผาไหม้ รวมไปถึงระบบควบคุมและตรวจสอบแรงดัน (High Integrity Pressure Protection and Control)

เมื่อผสานรวมการออกแบบที่กะทัดรัด ทำให้มีขนาดที่เล็กกว่า Tricon รุ่นเดิมถึง 50 เปอร์เซ็นต์ Tricon มีการปรับปรุงให้ใช้งานง่ายขึ้น ใช้พื้นที่น้อยลง ใช้เวลาในการออกแบบน้อยลง ใช้งานง่ายและลดการเดินสายไฟน้อยลง ใช้เวลาในการดำเนินงานได้น้อยลงถึง 25 เปอร์เซ็นต์