Easergy P5 ช่วยปกป้องระบบแรงดันไฟฟ้าแรงสูงและแรงดันปานกลาง


ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เปิดตัว Easergy P5 สร้างมาตรฐานใหม่ของรีเลย์ป้องกัน ช่วยปกป้องระบบ แรงดันไฟฟ้าแรงสูงและแรงดันปานกลาง Easergy P5 สร้างบนพื้นฐานจากประสบการณ์ด้านรีเลย์ป้องกันที่มีมายาวนานกว่า 100 ปี นำเสนอเทคโนโลยีดิจิทัลอันทันสมัย ที่ช่วยให้การติดตั้งระบบไฟฟ้าเป็นไปอย่างปลอดภัยอย่างยิ่งยวด

Easergy P5 ช่วยปกป้องระบบแรงดันไฟฟ้าแรงสูงและแรงดันปานกลาง

  • ด้วยการออกแบบรีเลย์แบบถอดประกอบเพื่อติดตั้งโดยง่าย ได้สร้างความโดดเด่น ช่วยให้สามารถสลับเปลี่ยนอุปกรณ์ได้ง่ายในเวลาที่ต้องการจะซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า โดยสามารถถอดประกอบเพื่อจะทดสอบระบบให้เสร็จสิ้นได้ในเวลาเพียง 10 นาที ทั้งนี้เพื่อช่วยลดการสูญเสียเวลาทำงานให้เหลือน้อยที่สุดถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งยวดต่อการพัฒนาสำหรับ Easergy P5
  • มีความสะดวกและง่ายในการติดตั้ง ใช้งานและการซ่อมบำรุง นับเป็นการผสมผสานระหว่างความสะดวก รวมทั้งสามารถตอบโจทย์ตามการออกแบบเป็นไปตามเงื่อนไขงานวิศวกรรมชั้นเลิศ และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจตู้ควบคุมสวิตช์บอร์ด (Panel Builder) อีกทั้งยังสร้างผลกำไรและสามารถลดต้นทุนสำหรับผู้ประกอบการเป็นสำคัญ
  • ระบบสามารถรองรับต่ออุปกรณ์สื่อสารทุกระบบ ด้วยพอร์ตแบบโมดูลที่สามารถถอดเปลี่ยนเพื่อให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องและทันที (Plug and Play Modular Ports) รองรับการสื่อสารได้ถึง 7 โปรโตคอลรวมถึงมาตรฐาน IEC 61850 อิดิชัน 1 และ 2

Easergy P5 รีเลย์ป้องกันระบบไฟฟ้า

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ se.com/easergy