เครื่องมือแล็บ

Sort By: Business NameDate posted
บริษัท ไซ เทรดเดอร์ จำกัด
บริษัท ไซ เทรดเดอร์ จำกัด ผู้ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่าย อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ กว่า 3,000 รายการ อาทิ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ กล้องจุลทรรศน์ สารเคมี หุ่นจำลองทางชีววิทยา เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ เครื่องวัดเครื่องชั่ง เครื่องมือแล็บ สินค้าเครื่องมือวิทยาศาสตร์แบรนด์ต่างๆอีกกว่า 20 แบรนด์จากทั่วมุมโลก