เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ

Sort By: Business NameDate posted
บริษัท โปรโทรนิกส์ จำกัด
บริษัท โปรโทรนิกส์ จำกัด ตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่าย สินค้าประเภทเครื่องมือวัดด้านอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม ห้องทดลอง และเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า อาทิ เครื่องวัดของเหลว เครื่องวัดคุณภาพน้ำ อินฟาเรด เทอร์โมมิเตอร์ โพรบวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความเร็วลม ไมโครมิเตอร์ แคลมมิเตอร์ เครื่องวัดลำดับเฟส เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชิ้น เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน เครื่องวัดแก๊ส เครื่องวัดฝุ่น รวมถึงอุปกณ์สำหรับห้องแล็ป อาทิ เครื่องเขย่าสารละลาย เครื่องชั่งน้ำหนัก ตู้อบความร้อน กล้องจุลทรรศน์ เป็นต้น