รางไฟฟ้า

Sort By: Business NameDate posted
บริษัท พีซี อีลีแมค จำกัด
บริษัท พีซี อีลีแมค จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการออกแบบผลิต และจำหน่าย ตู้สวิทช์บอร์ด รางไฟฟ้า ระบบควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมทุกชนิด สินค้ามีมาตรฐานสูง ผลิตด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย ได้มาตรฐานการผลิตทุกขั้นตอน ควบคุมการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่การออกแบบ ด้วยทีมงานที่ชำนาญงาน
บริษัท พีเค แอนด์ เอ็น เทคนิเคิล เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด
พีเค แอนด์ เอ็นฯ ดำเนินกิจการผลิตตู้สวิทช์บอร์ด และรางไฟฟ้า ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ “PK&N” นอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนจำหน่าย เซนเซอร์แสง (Photoelectric sensor) ยี่ห้อ TELCO ประจำประเทศไทย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง และด้วยแนวคิด “Telco 5 Core Values” จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ฯ ได้รับการยอมรับมาตรฐานระดับสากล