พีเค แอนด์ เอ็นฯ

Sort By: Business NameDate posted
บริษัท พีเค แอนด์ เอ็น เทคนิเคิล เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด
พีเค แอนด์ เอ็นฯ ดำเนินกิจการผลิตตู้สวิทช์บอร์ด และรางไฟฟ้า ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ “PK&N” นอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนจำหน่าย เซนเซอร์แสง (Photoelectric sensor) ยี่ห้อ TELCO ประจำประเทศไทย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง และด้วยแนวคิด “Telco 5 Core Values” จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ฯ ได้รับการยอมรับมาตรฐานระดับสากล