พลังงาน เชื้อเพลง น้ำมัน ก๊าซ ปิโตรเลี่ยม ปิโตรเคมี

Sort By: Business NameDate posted
บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด หรือ เชลล์ (Shell) เป็นกลุ่มบริษัทด้านพลังงานและปิโตรเคมีระดับโลก ที่มีพนักงานโดยเฉลี่ยประมาณ 94,000 คนในกว่า 70 ประเทศ ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและกลยุทธ์นวัตกรรมใหม่ ๆ มาช่วยสร้างอนาคตพลังงานที่ยั่งยืน