เครื่องแบบ ยูนิฟอร์ม อุปกรณ์เซฟตี้ อุปกรณ์ป้องกันภัย

Sort By: Business NameDate posted
บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวอนามัยและความปลอดภัยมายาวนานกว่า 30 ปี ซึ่งบริษัทฯ ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของผลิตภัณฑ์ชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีชื่อเสียงระดับสากลมากมาย ให้บริการจัดหาสินค้าเพื่อความปลอดภัย และควบคุมสิ่งแวดล้อม อาทิ อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันภัยต่างๆ ระบบดับเพลิง อุปกรณ์สำหรับห้องคลีนรูม และอุปกรณ์กรองและบำบัดน้ำ เป็นต้น
บริษัท วีซีเอส เอเชีย จำกัด
วีซีเอสเอเชีย ดำเนินธุรกิจหลัก เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าเหล็กครบวงจร ได้มาตรฐาน มอก. อาทิ เหล็กเส้น ลวดผูกเหล็ก เหล็กรูปพรรณรีดร้อน เหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น เหล็กแผ่น เหล็กท่อกล้า รวมถึงจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือช่าง อุปกรณ์เซฟตี้ อุปกรณ์เชื่อมและตัดโลหะ วัสดุงานขัดและเตรียมผิวงาน และวัสดุก่อสร้าง ปูน
บริษัท เอ็นไซ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอ็นไซ กรุ๊ป จำกัด จัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์นิภัย อุปกรณ์สำหรับก่อสร้าง เครื่องมือช่าง รวมทั้งผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และกลุ่มกาวและเทปกาว ฯลฯ ทั้งแบบส่งและปลีก ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพและได้มาตรฐาน สำหรับใช้ในงานต่างๆ อาทิ งานโครงสร้าง งานไฟฟ้า งานด้านความปลอดภัย เป็นต้น