อุปกรณ์และเครื่องใช้ในห้องปฏิบัติการ

Sort By: Business NameDate posted
บริษัท มิท เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท มิท เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่าย พร้อมกับบริการหลังการขายทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การแพทย์ โดยเป็นสินค้าประเภทเครื่องมือ เครื่องมือวัด และอุปกรณ์ต่างๆ อาทิ เครื่องมือเครื่องวัดสำหรับห้องแล็ปปฏิบัติการ เครื่องมือด้านการแพทย์ ตู้ปฎิบัติการในห้องแล็ป เครื่องชั่งสำหรับข้องปฏิบัติการ เครื่องมือวัดด้านน้ำและอาหารก เครื่องมือวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องมือวัดด้านสิ่งแวะล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับห้องแล็ปปฎิบัติ เช่น อุปกรณ์เครื่องแก้ว พลาสติก เซรามิก โลหะและสแตนเลส และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับห้องแล็ปปฏิบัติการ
บริษัท โปรโทรนิกส์ จำกัด
บริษัท โปรโทรนิกส์ จำกัด ตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่าย สินค้าประเภทเครื่องมือวัดด้านอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม ห้องทดลอง และเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า อาทิ เครื่องวัดของเหลว เครื่องวัดคุณภาพน้ำ อินฟาเรด เทอร์โมมิเตอร์ โพรบวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความเร็วลม ไมโครมิเตอร์ แคลมมิเตอร์ เครื่องวัดลำดับเฟส เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชิ้น เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน เครื่องวัดแก๊ส เครื่องวัดฝุ่น รวมถึงอุปกณ์สำหรับห้องแล็ป อาทิ เครื่องเขย่าสารละลาย เครื่องชั่งน้ำหนัก ตู้อบความร้อน กล้องจุลทรรศน์ เป็นต้น
บริษัท ไซ เทรดเดอร์ จำกัด
บริษัท ไซ เทรดเดอร์ จำกัด ผู้ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่าย อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ กว่า 3,000 รายการ อาทิ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ กล้องจุลทรรศน์ สารเคมี หุ่นจำลองทางชีววิทยา เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ เครื่องวัดเครื่องชั่ง เครื่องมือแล็บ สินค้าเครื่องมือวิทยาศาสตร์แบรนด์ต่างๆอีกกว่า 20 แบรนด์จากทั่วมุมโลก