บริษัท ไรน์เฮ้าเซ่น (ไทยแลนด์) จำกัด

Featured Listing
บริษัท ไรน์เฮ้าเซ่น (ไทยแลนด์) จำกัด
บริการการบำรุงรักษา on-load tap-changer (อุปกรณ์ในการปรับเปลี่ยนระดับแรงดัน) การเปลี่ยนหรือรีโทรฟิตอุปกรณ์หม้อแปลง หรือการให้บริการดูแลหม้อแปลงไฟฟ้าแบบครบวงจร (รวมการตรวจวัด)
Business Profile:

บริษัท ไรน์เฮ้าเซ่น (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท Maschinenfabrik Reinhausen GmbH (MR) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2016 ก่อตั้งขึ้นจากคำร้องขอของลูกค้าในประเทศไทยที่ต้องการได้ใช้บริการต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ MR อาทิ OLTC และอุปกรณ์ Messko ซึ่งจะนำการให้บริการ OLTC (on-load tap changer) ของบริษัท Tan&Sons ไปขยายต่อยอดตามความต้องการของลูกค้าและกลยุทธ์ของ MR ในระดับโลก โดยมีทีมขายและบริการที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท MR ในประเทศไทย

บริษัท Reinhausen (ประเทศไทย) เป็นกิจการร่วมทุนระหว่าง Maschinenfabrik Reinhausen GmbH (MR) และบริษัท Charoenchai Energy จำกัด โดยมี MR เป็นผู้ถือหุ้นหลัก

บริษัท ไรน์เฮ้าเซ่น (ไทยแลนด์) จำกัด

Address: 88/73 หมู่ 12 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel.: 0-2130-6170
Fax: 0909642519

Send Message:

บริษัท ไรน์เฮ้าเซ่น (ไทยแลนด์) จำกัด