บริษัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด เป็นตัวแทนจัดจำหน่าย เครื่องมือวัด และทดสอบ อุปกรณ์ตรวจจับสำหรับระบบอัตโนมัติ อุปกรณ์ควบคุมระบบอัตโนมัติ อุปกรณ์วัดและควบคุมสำหรับงานภาคสนาม อุปกรณ์สำหรับการติดตั้งระบบไฟฟ้า และ ระบบ System Integration
Address: 85/2, 85/3 ซอยสดพิณสรร ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
Tel.: 0-2642-6700
Fax: 0-2642-4250

Send Message:

บริษัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด