บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายมมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ รวมถึงมอเตอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป รวมถึงเครื่องสูบน้ำ ทั้งในส่วนของเครื่องสูบน้ำไดโว่ ดูดน้ำดูดโคลน และปั๊มน้ำหอยโข่ง บริษัทฯ ได้รับใบรับรองระบบการจัดการคุณภาพสากล ISO 9001:2008 รวมถึงมาตรฐานการจัดการคุณภาพ CE, UL
Address: 78,78/4,78/5 หมู่ 3 ถ.ดอนตูม-นครชัยศรี ต.ดอนแฝก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
Tel.: 034-265111-8, 034 239992
Fax: 034-265119, 034-389222

Send Message:

บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)