บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด

Featured Listing
บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด
บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำในการจำหน่ายสินค้าด้านวิศวกรรม สำหรับงานระบบปรับอากาศ ระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล และระบบไฟฟ้า
Business Profile:

บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายและบริการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงในอาคาร สารป้องกันไฟลามและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ประกอบระบบท่อ และวาล์ว เพื่อตอบสนองต่อธุรกิจอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่มีการขยายตัวมากขึ้น ซึ่งได้มีการนำเอาเทคนิคเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในติดตั้ง ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และเรายังคำนึงถึงคุณภาพการให้บริการและความ พึงพอใจที่ลูกค้าจะได้รับเป็นเรื่องหลักของผลงานบริษัทฯ ต้องสอดคล้อง ถูกต้อง ตรงตามความต้องการของลูกค้า สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และก่อประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์

บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด

Address: 59,61,63 ซอยโชคชัย 4 ซอย 84 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
Tel.: 0-2942-1433
Fax: 0-2942-1320

Send Message:

บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด