บริษัท เอเบิลเร็คซ์ อิเลคโทรนิค (ประเทศไทย)

Featured Listing
บริษัท เอเบิลเร็คซ์ อิเลคโทรนิค (ประเทศไทย)
บริษัท เอเบิลเร็คซ์ อิเลคโทรนิค จำกัด เป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเครื่องสำรองไฟฟ้าตั้งแต่ขนาด 450va ไปจนถึง 60kVA และอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า Active power filter, Automatic transfer switch, ระบบตรวจสอบคุณภาพแบตเตอรี่ battery monitoring system, ระบบควบคุมการจ่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ intelligent power distribution unit (iPDU) และ ตัวแปลงไฟจาก แผง solor cell (Solar inverter)
Business Profile:

เอเบิลเร็คซ์เริ่มดำเนินธุรกิจจากการเป็นผู้ประกอบการผลิตอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องกับไฟฟ้ากำลัง เช่น transformer, inverter และ อื่น ๆ ที่ได้มาตรฐาน ทั้ง CE, UL, FCC, ISO9001, IS014001 และต่อมาบริษัทได้ดำเนินการสร้างและจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ Ablerex ที่ผ่านมาตรฐานระดับโลกดังกล่าว รวมถึงมาตรฐาน TISI

บริษัท เอเบิลเร็คซ์ อิเลคโทรนิค (ประเทศไทย)

ปัจจุบัน บริษัท มีสาขา อยู่ทั่วโลกทั้งใน อเมริกา, ยุโรป, จีน, ไต้หวัน, สิงคโปร์, ฟิลิปินนท์, เวียดนาม, อินโดนิเซีย และ ล่าสุด บริษัท ได้ดำเนินการจัดตั้ง บริษัท เอเบิลเร็คซ์ อิเลคโทรนิค (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้นในประเทศไทย เพื่อนำเสนอสินค้า ภายใต้ brad Ablerex เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายในประเทศไทย และประเทศในกลุ่ม กัมพูชา ลาว และพม่า (CLM) โดยใช้ ประเทศไทยเป็นฐานดำเนินการจัดจำหน่ายสินค้าเพื่อรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องของภูมิภาคนี้

Address: 18 อาคารศรีเจริญชัย, ห้อง 9C ชั้น 9 ถนนติวานนท์, ตลาดขวัญ, เมือง นนทบุรี 11000
Tel.: 0-2049-8262

Send Message:

บริษัท เอเบิลเร็คซ์ อิเลคโทรนิค (ประเทศไทย)