บริษัท เอบีบี (ไทยแลนด์) จำกัด

Featured Listing
บริษัท เอบีบี (ไทยแลนด์) จำกัด
เอบีบี นำเสนอและให้บริการเทคโนโลยีทางด้านพลังงานตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง นวัตกรรมของเราเปลี่ยนแปลงพลังงานในรูปแบบปฐมภูมิให้เป็นพลังงานไฟฟ้า และทำการส่งต่อพลังงานไฟฟ้าจากกระบวนการผลิตไปยังผู้ใช้งานจริง ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย อาทิ ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแรงดันต่ำ ตู้คาแพซิเตอร์ อุปกรณ์สำหรับการตรวจวัดวิเคราะห์ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ มอเตอร์และอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์
Business Profile:

เอบีบี นำเสนอและให้บริการเทคโนโลยีทางด้านพลังงานตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง นวัตกรรมของเราเปลี่ยนแปลงพลังงานในรูปแบบปฐมภูมิให้เป็นพลังงานไฟฟ้า และทำการส่งต่อพลังงานไฟฟ้าจากกระบวนการผลิตไปยังผู้ใช้งานจริง

บริษัท เอบีบี (ไทยแลนด์) จำกัด

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแรงดันต่ำ (Low Voltage Products)
  • ตู้คาแพซิเตอร์ (Low Voltage Capacitors Filters)
  • อุปกรณ์สำหรับการตรวจ วัด วิเคราะห์ (Measurement Products)
  • เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotics)
  • มอเตอร์และอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (Motors and Generators)
  • อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (Drives)
Address: 161/1อาคารเอสจีทาวเวอร์ชั้น1-4 ซอยมหาดเล็กหลวง3 ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ
Tel.: 0-2665-1000
Fax: 0-2665-1043
Website: abb.com

Send Message:

บริษัท เอบีบี (ไทยแลนด์) จำกัด