บริษัท เฟิสท์เฟม ซิสเท็มส์ จำกัด

บริษัท เฟิสท์เฟม ซิสเท็มส์ จำกัด
บริษัท เฟิสท์เฟม ซิสเท็มส์ ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายและผู้ให้บริการทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าควบคุมและระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยมุ่งเน้นให้ลูกค้าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริษัทฯได้คัดสรรกลุ่มสินค้าและบริการไว้สำหรับบริการลูกค้า อาทิ กลุ่มสินค้าต้นกำลังได้แก่ มอเตอร์ไฟฟ้า มอเตอร์เกียร์ มอเตอร์กันระเบิด กลุ่มสินค้าระบบควบคุมได้แก่ อินเวอเตอร์ เซอร์โวไดร์ฟ พีแอลซี เซ็นเซอร์ กลุ่มงานบริการ ได้แก่ งานออกแบบ สร้างและติดตั้งตู้สตาร์ทมอเตอร์ งานดัดแปลงมอเตอร์ งานซ่อมและบำรุงรักษาอินเวอเตอร์ เป็นต้น ด้วยทีมวิศวกรที่มีความรู้และประสบการณ์
Address: 164 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
Tel.: 0-2503-3704-5, 0-2503-4835-7
Fax: 0-2503-3706

Send Message:

บริษัท เฟิสท์เฟม ซิสเท็มส์ จำกัด