บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

Featured Listing
บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด หรือ เชลล์ (Shell) เป็นกลุ่มบริษัทด้านพลังงานและปิโตรเคมีระดับโลก ที่มีพนักงานโดยเฉลี่ยประมาณ 94,000 คนในกว่า 70 ประเทศ ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและกลยุทธ์นวัตกรรมใหม่ ๆ มาช่วยสร้างอนาคตพลังงานที่ยั่งยืน
Business Profile:

เชลล์มีบทบาทอย่างกว้างขวางใน อุตสาหกรรมปิโตรเลียม และอุตสาหกรรมเคมี ในประเทศไทย นับตั้งแต่การสำรวจ และ ผลิตปิโตรเลียม การกลั่น จนกระทั่ง ถึงการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมัน และเคมีภัณฑ์ ต่างๆ

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

Address: 10 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Tel.: 0-2262-6000
Fax: 0-2249-8393

Send Message:

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด