บริษัท เจเอสที เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

บริษัท เจเอสที เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท เจเอสที เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก เช่น เครื่องฉีดพลาสติก JSW, JONWAI แขนกลจับชิ้นงาน YUSHIN เครื่องบดและรีไซเคิลพลาสติก ZERMA อุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก SHINI และอีกมากมาย รวมถึงการบริการหลังการขายและการซ่อมบำรุง
Address: 78/6 หมู่ 7 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel.: 0-2738-5050-4
Fax: 0-2738-5055

Send Message:

บริษัท เจเอสที เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด