บริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส์ จำกัด

Featured Listing
บริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส์ จำกัด
บริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส์ จำกัด หรือ OMRON ผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการตรวจจับและการควบคุมสำหรับงานอุตสาหกรรม อาทิ เซนเซอร์ สวิตช์ รีเลย์ อุปกร์ควบคุมอุณหภูมิ อุปกรณ์จับเวลา ตัวแปลงสัญญา มอเตอร์และอินเวอร์เตอร์ เพาเวอร์ซัพพลาย หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และอุปกรณ์ตรวจสอบพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น
Business Profile:

บริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส์ จำกัด ให้บริการด้านการจัดจำหน่าย นวัตกรรมและเทคโนโลยีตรวจจับวัดวิเคราะห์และประมวลผลการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ สำหรับงานอุตสาหกรรม

สินค้าแนะนำ K6MC ช่วยดูแลประสิทธิภาพมอเตอร์แบบ Real Time แจ้งเตือนก่อนมอเตอร์ได้รับความเสียหายจากปัญหาต่างๆ เช่น ลูกปืนเสื่อมสภาพ ค่าความเป็นฉนวนลดลง มอเตอร์ขับโหลดเกินกำลัง โหลดไม่สมดุล กระแสเกินพิกัด

K6MC ช่วยดูแลประสิทธิภาพมอเตอร์แบบ Real Time

Address: อาคารรสาทาวเวอร์ 2 ชั้น 16 เลขที่ 555 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.: 0-2942-6700
Fax: 0-2937-0501

Send Message:

บริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส์ จำกัด