บริษัท อมตะธานี จำกัด

บริษัท อมตะธานี จำกัด
บริษัท อมตะธานี จำกัด ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ เหล็กโครงสร้าง เหล็กก่อสร้าง อาทิ เหล็กเอชบีม ไอบีม ไวด์แฟรงค์ รางรถไฟ เหล็กฉาก เหล็กรางน้ำ เหล็กแผ่น เหล็กแบนเหล็กเส้นกลม ข้ออ้อย ตัวซี แป๊บทุกประเภท รวมถึงวัสดุก่อสร้างที่ใช้ ในหน่วยงานราชการ และเอกชน สินค้าที่บริษัทฯ จัดจำหน่าย มีการคัดสรรว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพได้รับมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้
Address: 11/3 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
Tel.: 064-1822597

Send Message:

บริษัท อมตะธานี จำกัด