บริษัท สแกนเนอร์ส สามมิติ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท สแกนเนอร์ส สามมิติ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท สแกนเนอร์ส สามมิติ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชียวชาญด้าน Metrology และ Automation ให้บริการงานด้าน Metrology ขายและให้บริการเครื่อง 3dscanners, CMM Machine, Layout Machine, Reverse Engineering Software บริการงานด้าน Automation ขายและให้บริการเครื่อง CNC Engraving, Digital Readout, Stepping motor, PC-base CNC Controller, Traffic light Control และให้บริการงานด้าน R&D รับจ้างทำงานวิจัยทั้ง Hardware mechanic and electronic และ Software control and operation
Address: 1 ซอยพระรามที่ 2 ซอย54 แยก4-3 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel.: 0-2899-5770-2
Fax: 0-2415-3999

Send Message:

บริษัท สแกนเนอร์ส สามมิติ (ประเทศไทย) จำกัด