บริษัท ลีโอ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ลีโอ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ลีโอ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตปั๊มน้ำคุณภาพสูง ได้ก่อตั้งบริษัท ลีโอ (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้นในปี พ.ศ. 2559 โดยประกอบไปด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านระบบน้ำมากกว่า 30 ปี ทั้งในการชลประทาน เกษตรกรรม องค์กรเอกชนและโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย ให้บริการในด้านงานขาย ดูแลบริการหลังการขายและงานวิศวกรรมของเทคโนโลยีให้แก่ลูกค้า เพื่อเสริมการขยายธุรกิจ พร้อมทั้งพื้นที่คลังสินค้าในการเก็บผลิตภัณฑ์และอะไหล่
Address: 272 ชั้น 2 ซอยวัดจันทร์นอก ถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
Tel.: 0-2292-1067-69
Fax: 0-2292-1070

Send Message:

บริษัท ลีโอ (ประเทศไทย) จำกัด