บริษัท มิท เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท มิท เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท มิท เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่าย พร้อมกับบริการหลังการขายทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การแพทย์ โดยเป็นสินค้าประเภทเครื่องมือ เครื่องมือวัด และอุปกรณ์ต่างๆ อาทิ เครื่องมือเครื่องวัดสำหรับห้องแล็ปปฏิบัติการ เครื่องมือด้านการแพทย์ ตู้ปฎิบัติการในห้องแล็ป เครื่องชั่งสำหรับข้องปฏิบัติการ เครื่องมือวัดด้านน้ำและอาหารก เครื่องมือวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องมือวัดด้านสิ่งแวะล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับห้องแล็ปปฎิบัติ เช่น อุปกรณ์เครื่องแก้ว พลาสติก เซรามิก โลหะและสแตนเลส และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับห้องแล็ปปฏิบัติการ
Address: 27 ซอยเพชรเกษม 40 แยก 7 ถนนเพชรเกษม แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160
Tel.: 0-2869-4040
Fax: 02-869-4141

Send Message:

บริษัท มิท เทคโนโลยี จำกัด