บริษัท ภัทรเมธากิจ จำกัด

บริษัท  ภัทรเมธากิจ จำกัด
กลุ่มภัทรเมธากิจเป็นกลุ่มธุรกิจ ผู้จำหน่ายประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางไฟฟ้า และผลิตตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ ในนาม บริษัท ภัทรเมธากิจ จำกัด และบริษัท ภัทรอุตสาหกรรม จำกัด บริษัทได้รับการยอมรับจากสถาบันนานาชาติภายใต้มาตรฐาน ISO 9001:2000 และ IEC, BS EN ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์มาตรฐานและความเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทยังได้รับการรับรองจากสถาบันมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย หรือ มอก. และได้รับ Fully Type-Tested Certificate จาก LOVAG และ ASIA
Address: 99 หมู่ 8 ซอยวัดพระเงิน ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
Tel.: 0-2903-9999, 0-2443-6999
Fax: 0-2903-9939

Send Message:

บริษัท ภัทรเมธากิจ จำกัด