บริษัท พีเค แอนด์ เอ็น เทคนิเคิล เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด

บริษัท พีเค แอนด์ เอ็น เทคนิเคิล เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด
พีเค แอนด์ เอ็นฯ ดำเนินกิจการผลิตตู้สวิทช์บอร์ด และรางไฟฟ้า ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ “PK&N” นอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนจำหน่าย เซนเซอร์แสง (Photoelectric sensor) ยี่ห้อ TELCO ประจำประเทศไทย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง และด้วยแนวคิด “Telco 5 Core Values” จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ฯ ได้รับการยอมรับมาตรฐานระดับสากล
Address: 354/11-12 หมู่3 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130
Tel.: 0-2462-6729
Fax: 0-2818-7762

Send Message:

บริษัท พีเค แอนด์ เอ็น เทคนิเคิล เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด