บริษัท พีดี โซลูชั่นส์ จํากัด

Featured Listing
บริษัท พีดี โซลูชั่นส์ จํากัด
บริษัท พีดี โซลูชั่นส์ จํากัด เป็นผู้ให้บริการตรวจวัดและให้คำปรึกษาเรื่อง Partial Discharge สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง บริการตรวจวัดสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง แบบไม่ดับไฟทำงาน (3-500 kV) อุปกรณ์ที่ให้บริการได้แก่ หม้อแปลงไฟฟ้า สายเคเบิลไฟฟ้า มอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สวิตช์เกียร์แรงสูง และรับติดตั้งระบบ Monitoring อุปกรณ์แรงสูง
Business Profile:

บริษัท พีดี โซลูชั่นส์ จํากัด เป็นบริษัทในกลุ่ม ของ บริษัท แพลน มาร์เก็ต โกลด์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำเข้าอุปกรณ์เครื่องมือ และเครื่องวัด สำหรับระบบไฟฟ้าแรงสูงจากต่างประเทศ โดยบริษัท พีดี โซลูชั่นส์ จำกัด ได้ก่อตั้งโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้บริการตรวจวัดสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงแบบไม่ดับไฟทำงานและให้คำแนะนำสำหรับปัญหา Partial Discharge ในอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ

บริษัท พีดี โซลูชั่นส์ จํากัด

Address: 194 ซอยรามคำแหง 24 แยก 24 (ศิริถาวร) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Tel.: 0-2314-1341-2
Fax: 0-2314-1343

Send Message:

บริษัท พีดี โซลูชั่นส์ จํากัด