บริษัท พีซี อีลีแมค จำกัด

บริษัท พีซี อีลีแมค จำกัด
บริษัท พีซี อีลีแมค จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการออกแบบผลิต และจำหน่าย ตู้สวิทช์บอร์ด รางไฟฟ้า ระบบควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมทุกชนิด สินค้ามีมาตรฐานสูง ผลิตด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย ได้มาตรฐานการผลิตทุกขั้นตอน ควบคุมการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่การออกแบบ ด้วยทีมงานที่ชำนาญงาน
Address: 223/6 หมู่ 10 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ 10290
Tel.: 0-2464-3500
Fax: 0-2464-3500 ext 115 ,116

Send Message:

บริษัท พีซี อีลีแมค จำกัด