บริษัท บุญธิตสหกิจ จำกัด

บริษัท บุญธิตสหกิจ จำกัด
บริษัท บุญธิตสหกิจ จำกัด เป็นผู้ผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทางด้านงานวิศวกรรมไฟฟ้า มีความชำนาญด้านการออกแบบ และการผลิต ด้วยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ อาทิ ตู้สวิทซ์บอร์ดและตู้ควบคุมไฟฟ้าทุกประเภท เช่น ตู้ MDB ตู้ Cab Bank ตู้ MCC (Wall & Stand­ing) ตู้ RMU ตู้ Switch Gear ตู้ครอบหม้อแปลงชนิดแห้ง (Dry Type) ซึ่งเหมาะกับ การใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร
Address: 88/9 ซอยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Tel.: 034-466-536-37
Fax: 034-466-538

Send Message:

บริษัท บุญธิตสหกิจ จำกัด