บริษัท เอวีร่า จำกัด

Featured Listing
บริษัท เอวีร่า จำกัด
AVERA ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ด้านไฟฟ้ากำลัง ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญในตู้สวิตช์บอร์และระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม พร้อมให้บริการทั้งด้านการให้คำปรึกษษา ดูแลงานบริการหลังการขายอย่างครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพ ตลอด 24 ชั่วโมง
Business Profile:

บริษัท เอวีร่า จำกัด เป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์ด้านไฟฟ้ากำลัง ซึ่งถือเป็นอุปกรณ์สำคัญในตู้สวิทช์บอร์ดและระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นกลไกภายในที่คอยขับเคลื่อนให้ระบบไฟฟ้าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูงสุด จากประสบการณ์ของบุคคลากรที่คลุกคลีกับนานาชาติ หลายหลายวัฒนธรรมมานานกว่า 15 ปี ทำให้บริษัท เอวีร่า จำกัด เข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างลึกซึ้ง และด้วยความพร้อมสูงสุดในการให้บริการด้วยความจริงใจ และความมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่เป็นผู้คัดสรรอุปกรณ์ด้านไฟฟ้ากำลัง ที่มีความเหมาะสมทั้งทางด้านราคา โดยได้รับการยอมรับจากกลุ่มผู้ใช้อย่างแพร่หลาย และเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนา นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ตลาดวิศกรรมไทยต่อไป

บริษัท เอวีร่า จำกัด

Address: อาคารศุภาลัยแกรนด์ ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 02, 03 ชั้นที่ 15 เลขที่ 1011 ถนนพระรามที่ 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา Bangkok 10120
Tel.: 0-2074-4411

Send Message:

บริษัท เอวีร่า จำกัด