บริษัท บีทีอี จำกัด

บริษัท บีทีอี จำกัด
บีทีอี เป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการทางด้านอุตสาหกรรม ให้บริการออกแบบและประกอบตู้ควบคุมที่ใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าพร้อมทั้งติดตั้ง ในลักษณะงาน Turnkey system สินค้าสำคัญ ได้แก่ LV switchboard, Motor Control, Industrial Automation และให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ ติดตั้งระบบควบคุมการผลิต รวมถึงการปรับปรุงระบบควบคุม เช่น การปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ทั้ง AC และ DC การควบคุมลำดับการทำงาน Sequential control และ Graphic display / control HMI
Address: 21/2 หมู่ 12 ตำบล ลำลูกกา อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12150
Tel.: 0-21910244-47
Fax: 0-2191-0243

Send Message:

บริษัท บีทีอี จำกัด