บริษัท ซัมวา (ไทยแลนด์) จำกัด

Featured Listing
บริษัท ซัมวา (ไทยแลนด์) จำกัด
SAMWHA ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ตัวเก็บประจุ (Capacitor) นำเข้าและจำหน่าย คาปาซิเตอร์แรงดันสูงจากประเทศเกาหลี
Business Profile:

บริษัท ซัมวา (ไทยแลนด์) จำกัด มีบริษัทมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศเกาหลี โดยดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบ การผลิตและจัดจำหน่ายตัวเก็บประจุ (Capacitor) ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบมาตราฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004

บริษัท ซัมวา (ไทยแลนด์) จำกัด

Address: 66 หมู่ 4 ตำบลท่าไข่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
Tel.: 038-559-002
Fax: 038-559-003

Send Message:

บริษัท ซัมวา (ไทยแลนด์) จำกัด