บริษัท ชยนันต์ ซัพพลาย จำกัด

บริษัท ชยนันต์ ซัพพลาย จำกัด
บริษัท ชยนันต์ ซัพพลาย จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์ปรับความเร็วมอเตอร์ และเติบโตมากับกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก และได้แพร่หลายไปยังอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งยังเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้านอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มความสามารถ และประสิทธิภาพในการผลิต บริษัทฯ ให้บริการงานออกแบบ ประกอบตู้ควบคุมระบบ งานระบบไฟฟ้า งานระบบมอเตอร์และคอนโทรล งานประกอบติดตั้ง ระบบคอนโทรลปั๊มน้ำต่างๆ นอกจากนี้บริษัทยังให้บริการงานออกแบบ ประกอบ ตามสั่ง ตู้คอนโทรลขนาดเล็ก สำหรับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และกลุ่มสร้างเครื่องจักรมากมาย
Address: 87/510 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
Tel.: 0-2899-6500
Fax: 0-2899-6500

Send Message:

บริษัท ชยนันต์ ซัพพลาย จำกัด