บริษัท คาลปีด้า (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท คาลปีด้า (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท คาลปีด้า (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องปั๊มน้ำ เครื่องสูบน้ำ ยี่ห้อคาลปิด้า (Calpeda) จากประเทศอิตาลี ผลิตภัณฑ์เครื่องสูบน้ำคาลปีด้าเป็นที่ยอมรับทั้งการประหยัดพลังงาน รวมถึงคุณภาพ และประสิทธิภาพขั้นสูงระดับ IE3 ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านการประหยัดพลังงานแห่งอนาคตของสหภาพยุโรป จากผู้ใช้งานทั่วโลก
Address: 380/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
Tel.: 0-2275-0027
Fax: 0-2693-4630

Send Message:

บริษัท คาลปีด้า (ประเทศไทย) จำกัด