หน่วยส่งเสริมการลงทุนอินโดนีเซียหารือบีโอไอ


นายชูวงศ์ ตั้งคุณสมบัติ (กลางขวา) ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (บีโอไอ) ให้การต้อนรับ นายเอฟเฟนดิ (กลางซ้าย) หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการลงทุน จังหวัดอาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย พร้อมคณะ เพื่อหารือถึงโอกาสการลงทุน และความร่วมมือด้านการลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย

หน่วยส่งเสริมการลงทุนอินโดนีเซียหารือบีโอไอ

โดยจังหวัดอาเจะห์ มีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ อาทิ ปาล์ม กาแฟ ยาง มะพร้าว น้ำมันหอมระเหย และยังเป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษ Arun Lhokseumawe KEK ซึ่งเหมาะสำหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงาน ปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมการเกษตร ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เมื่อเร็วๆ นี้