เฮลทิเนส จับมือ สวทช. และองค์กรวิจัยชั้นนำ ปั้น “Besuto 12” เจลไร้แอลกอฮอล์ ฆ่าเชื้อโควิด-19 มากกว่า 99% นวัตกรรมรับวิถีนิวนอร์มอล สู้ภัยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส


Besuto 12 เจลไร้แอลกอฮอล์ ฆ่าเชื้อโควิด-19

เฮลทิเนส จับมือองค์กรวิจัยชั้นนำ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ เอวีเอส อินโนเวชั่น จำกัด บริษัทในกลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park) ปั้นนวัตกรรม “Besuto12” (เบซูโตะ ทเวลฟ์) เจลรูปแบบใหม่ไร้แอลกอฮอล์ ที่ผ่านการทดสอบการฆ่าเชื้อก่อโรคโควิด-19 และเชื้อ RSV ที่กำลังระบาดในกลุ่มเด็กเล็ก ได้มากกว่า 99% หวังเป็นทางเลือกใหม่ ‘ที่ดีที่สุด’ เคียงข้างคนยุคนิวนอร์มอล ให้พร้อมรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในอนาคต

แถลงข่าวเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ “Besuto12” (เบซูโตะ ทเวลฟ์) นวัตกรรมเจลรูปแบบใหม่ไร้แอลกอฮอล์

14 ธันวาคม 2563 – ที่ห้องแถลงข่าว อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) : บริษัท เฮลทิเนส จำกัด จัดแถลงข่าวเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ “Besuto12” (เบซูโตะ ทเวลฟ์) นวัตกรรมเจลรูปแบบใหม่ไร้แอลกอฮอล์ โดยร่วมมือกับ บริษัท เอวีเอส อินโนเวชั่น จำกัด บริษัทในกลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในโครงการสนับสนุนการทดสอบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในสถานการณ์ COVID-19 (Fast Track: Medicine and Medical Device Fight COVID-19) เพื่อวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ โดยผ่านการทดสอบการฆ่าเชื้อก่อโรคโควิด-19 เรียบร้อยแล้ว จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ดร.วรรณพ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวิภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช. เภสัชกร ร.อ. ธัชพล ชลวัฒนสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฮลทิเนส จำกัด, ดร.สรวง สมานหมู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท เอวีเอส อินโนเวชั่น จำกัด, ดร.นันทิยา วิริยบัณฑร ผู้อำนวยการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สวทช., รศ.ดร.พรสวรรค์ เหลืองวุฒิวงษ์ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา และอิมมิวโนโลยี หัวหน้าห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านโรคเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และ นพ.ดร.นวมินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ หัวหน้าสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมแถลงข่าว

ดร.นันทิยา วิริยบัณฑร

ดร.นันทิยา วิริยบัณฑร ผู้อำนวยการโปรแกรม ITAP สวทช. กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ผ่านมา สวทช. โดย โปรแกรม ITAP ได้เปิด “โครงการสนับสนุนการทดสอบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในสถานการณ์ COVID-19 (Fast Track: Medicine and Medical Device Fight COVID-19)” เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพได้มีโอกาสในการเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาให้สมบูรณ์โดยเร็ว โดยครอบคลุมการสนับสนุนในส่วนการทดสอบ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญเพื่อให้เกิดความมั่นใจในผลงานวิจัยว่าสามารถนำมาใช้แก้ปัญหาให้กับประเทศได้ทันสถานการณ์และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นฐานรากของงานวิจัยด้านการแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในระยะยาวต่อไป โดย ITAP สวทช. ได้สนับสนุนงบประมาณในโครงการดังกล่าว ซึ่งนวัตกรรมเจลรูปแบบใหม่ไร้แอลกอฮอล์ “Besuto 12” (เบซูโตะ ทเวลฟ์) เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ โดยความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจและส่งเสริมการใช้นวัตกรรมจากงานวิจัยไทย เพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงในด้านสุขภาพ

เภสัชกร ร.อ. ธัชพล ชลวัฒนสกุล

เภสัชกร ร.อ. ธัชพล ชลวัฒนสกุล ประธานเจ้าบริหาร บริษัท เฮลทิเนส จำกัด เผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อก่อโรคโควิด-19 ที่รุนแรงขึ้นทั่วโลก ทางบริษัท จึงต้องการพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ที่ทำได้ทั้งการปกป้อง และฆ่าเชื้อไปพร้อมๆกัน เราจึงได้ร่วมมือกับ เอวีเอสอินโนเวชั่น บริษัทในกลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park) และ สวทช. ร่วมกันคิดค้นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ขึ้นมา ภายใต้ชื่อ “Besuto 12” (เบซูโตะ ทเวลฟ์) เจลรูปแบบใหม่ไร้แอลกอฮอล์

Besuto 12” เป็นนวัตกรรมเจลฆ่าเชื้อ ‘รายแรกที่ผ่านการทดสอบกับเชื้อโควิด-19 จริง’ ทั้งยังสามารถช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา รวมถึงสามารถฆ่าเชื้อ RSV ที่กำลังระบาดในกลุ่มเด็กเล็ก ได้มากกว่า 99% ทั้งยังใช้นวัตกรรม “Thin Film Technology ” ทำให้สามารถปกป้องได้ยาวนานถึง 12 ชั่วโมง โดยไม่ต้องทาซ้ำ พร้อมคุณสมบัติจากสารสกัดธรรมชาติ Grape Seed Cucumber Extract และ Green Tea Extract ที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิว ช่วยไม่ให้ผิวแห้งแตก ไม่ระคายเคือง เพราะไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ รับรองความสำเร็จด้วย รางวัลเหรียญเงินและรางวัล Canadian Special Awards จากงานประกวดนวัตกรรม International Invention Innovation Competition (iCan2020) ประเทศแคนาดา

ทั้งนี้ การพัฒนา “Besuto 12” ยังได้รับการสนับสนุนจากทีมนักวิจัยและสถาบันทางการแพทย์ชั้นนำของประเทศ ในการทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโรค ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบกับเชื้อก่อโรค Covid-19 จากภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดล, การทดสอบกับเชื้อ RSV จาก ภาควิชาชีวเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, การทดสอบ ไวรัส H1N1 จาก สมาคมเวชศาสตร์ชันสูตรทางสัตวแพทย์ไทย คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, การทดสอบ เชื้อ H3N2 และแบคทีเรีย Pseudomonas aeruginosa & Staphylococcus aureus – MRSA & Fungus จาก คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถยังยั้งเชื้อต่างๆได้ ทำให้มั่นใจได้ในประสิทธิภาพของ “Besuto12”

ทางด้าน รศ.ดร.พรสวรรค์ เหลืองวุฒิวงษ์ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา และอิมมิวโนโลยี หัวหน้าห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านโรคเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า เราได้ทดสอบ Besuto12 กับเชื้อก่อโรค COVID-19 โดยเปรียบเทียบกับเจลแอลกอฮอล์ล้างมือทั่วไปพบว่า Besuto12 นั้น เป็นสารสกัดจากธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพสามารถยับยั้งเชื้อก่อโรค COVID-19 ได้มากกว่า 99%

นพ.ดร.นวมินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ หัวหน้าสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า การทดสอบพบว่า Besuto12 มีประสิทธิภาพฆ่าเชื้อ RSV ที่กำลังระบาดในกลุ่มเด็กเล็ก ได้มากกว่า 99%

เภสัชกร ร.อ. ธัชพล ชลวัฒนสกุล กล่าวสรุปในตอนท้ายว่า บริษัท เฮลทิเนส เป็นบริษัทที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะ “เบซูโตะ” ในภาษาญี่ปุ่นหมายถึง “Best” หรือดีที่สุดครับ เราตั้งใจสร้างนวัตกรรมที่ทำให้ “Besuto12” เป็นผลิตภัณฑ์เจลล้างมือที่ดีและมีประสิทธิภาพที่สุดที่คิดค้นและผลิตโดยคนไทย พร้อมส่งมอบความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

สำหรับ “Besuto 12” (เบซูโตะ ทเวลฟ์) นวัตกรรมเจลรูปแบบใหม่ไร้แอลกอฮอล์ วางจำหน่ายแล้ววันนี้ ที่ร้านยาฟาร์แมกซ์, ไอแคร์, ไวตามินคลับ, ซุปเปอร์ ดรัก, องค์การเภสัชกรรม หรือช่องทางออนไลน์ที่
Line : @besuto12 , www.besuto12.com
Facebook: https://www.facebook.com/besutoodor
Lazada: https://www.lazada.co.th/shop/besuto12/


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save