ADB ต้อนรับผู้บริหารสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไต้หวัน


หวัง วนาไพรสณฑ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) หรือ ADB ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไต้หวัน (Ministry of Economic Affairs) และคณะเจ้าหน้าที่จากส่วนงานปกครองเมืองไถจง (Taichung City Government) เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงงาน พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองการดำเนินธุรกิจ ณ สำนักงานใหญ่ บมจ.แอ็พพลาย ดีบี

ADB ต้อนรับผู้บริหารสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไต้หวัน