5G สามารถแก้ปัญหาความแออัดของข้อมูลที่พบในเครือข่าย 4G ในปัจจุบันได้อย่างไร?


Opensignal บริษัทวิเคราะห์เครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่มีพื้นที่ปฏิบัติการอยู่ทั่วโลก ได้เผยแพร่รายงาน : 5G สามารถแก้ปัญหาความแออัดของข้อมูลที่พบในเครือข่าย 4G ในปัจจุบันได้อย่างไร? โดยรายงานฉบับนี้ได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจหลายประการ เช่น

5G สามารถแก้ปัญหาความแออัดของข้อมูลที่พบในเครือข่าย 4G ในปัจจุบันได้อย่างไร?

เครือข่าย 4G ในปัจจุบันเผชิญกับปัญหาความเร็วผันผวนอย่างมากตลอดทั้งวัน ผู้ใช้สามารถพบความเร็วในการดาวน์โหลดของ 4G ณ ชั่วโมงหนึ่งรวดเร็วกว่าความเร็วในการดาวน์โหลดในชั่วโมงถัด ๆ ไปได้ต่างกันถึง 30 Mbps แล้วแต่ประเทศของผู้ใช้งาน ความไม่สม่ำเสมอเหล่านี้เป็นผลมาจากปัญหาความแออัดของข้อมูล ในเวลามีการใช้งานมากสุดระหว่างวัน เครือข่ายจะเต็มไปด้วยจำนวนการเชื่อมต่อ ซึ่งแต่ละการเชื่อมต่อต้องแข่งขันกันเพื่อจำนวนข้อมูลที่ต้องการ เป็นผลให้ความเร็วลดลง ซึ่งบ่อยครั้งที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญและต่ำกว่าความเร็วเฉลี่ยของเครือข่าย เครือข่าย 5G จะช่วยรีดจำนวนการเชื่อมต่อประจำชั่วโมงเหล่านี้ โดยมอบรากฐานที่มีความแข็งแกร่งเพื่อช่วยบรรเทาความแออัดของข้อมูลในช่วงที่มีการใช้งานมาก

World 4G Speed

ความเร็วที่ผันผวนจะยิ่งเป็นปัญหามากขึ้นเมื่ออุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือเติบโต บริการและแอพต่างๆ ในยุคถัดไปจำเป็นต้องใช้มากกว่าความรวดเร็ว นั้นคือความเร็วที่เสถียร มิเช่นนั้น บริการและแอพต่าง ๆ จะไม่สามารถทำงานได้อย่างเพียงพอเมื่อผู้บริโภคจำเป็นต้องใช้งาน แม้ส่วนใหญ่จะเล็งเห็นถึงความเร็วที่เพิ่มขึ้นในเครือข่าย 5G ประโยชน์อันเป็นผลมาจากความเสถียรนั้นกลับมีความสำคัญมากกว่า

เนื่องจากแม้ว่าบางประเทศจะมีความเร็วที่เสถียรมากกว่าประเทศอื่น แต่ทุกประเทศต้องเผชิญกับความผันผวนในช่วงที่มีการใช้งานมากด้วยกันทั้งสิ้น ประเทศที่มีความเสถียรมากที่สุด 77 อันดับของเรานั้นมีความหลากหลายมาก ซึ่งรวมถึงประเทศมหาอำนาจทาง 4G ในเอเชียและยุโรป แม้ว่าประเทศที่มีตลาด 4G ที่พัฒนาแล้วจะมีแนวโน้มว่ามีเสถียรภาพมากกว่า แต่เครือข่าย 4G ที่ทรงพลังนั้นไม่ได้หมายถึงการเชื่อมต่อที่มีเสถียรภาพมากกว่าเสมอไป

โดยเฉพาะในเมือง ปัญหาดังกล่าวยิ่งมีความเด่นชัดมากขึ้น เราพบปัญหาความแออัดของข้อมูลรายชั่วโมงในเมืองใหญ่ ๆ ทั่วโลกมากกว่าในประเทศที่มีอันดับรองลงมา ในปารีส เราพบความเร็วเฉลี่ย 4G ในการดาวน์โหลดตั้งแต่ 21.5 Mbps ถึง 51.4 Mbps ตลอดวัน

เวลาที่มีการใช้งานมาก หรือเวลาที่ความเร็วต่ำสุด แตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ ในประเทศส่วนใหญ่ เวลาที่มีการบริโภคมากที่สุดคือช่วงกลางคืน ระหว่าง 20:00 น. ถึง 23:00 น. แต่ก็มีบางประเทศที่แปลกออกไป ในประเทศเนเธอร์แลนด์และสหราชอาณาจักร ประชาชนส่วนใหญ่ใช้งานเครือข่ายโทรศัพท์มือถือในช่วงเย็น ในขณะที่ประชาชนชาวญี่ปุ่นใช้งานสูงสุดเวลาเที่ยงตรง
เอเซี่ยนโฟกัส

ในรายงานนี้ เอเชียแปซิฟิกเป็นภูมิภาคที่แสดงถึงความแตกต่างในประสบการณ์ดาวน์โหลดมากที่สุด โดยประเทศส่วนใหญ่อยู่ที่ด้านบนหรือท้ายตารางวัดผลความเสถียรของเร็ว ผู้ใช้งานพบความเร็วเฉลี่ยสูงกว่า 40 Mbps ในเกาหลีใต้ (47.1 Mbps) และสิงคโปร์ (45.4 Mbps) ในขณะที่บางประเทศยังไม่ถึงสองหลักด้วยซ้ำ (6.5 Mbps) ในอินเดีย (8.2Mbps) ในไทย (8.6 Mbps) อินโดนีเซีย (8.6 Mbps) ในกัมพูชา และ (9.4 Mbps) ในฟิลิปปินส์

ภูมิภาคดังกล่าวเป็นที่ตั้งของประเทศที่มีความแออัดของข้อมูลมากที่สุดตลอดวันอย่าง ไต้หวัน (19.5 Mbps) และกัมพูชา (19.4 Mbps) อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ในประเทศไต้หวันพบกับความเร็วในการดาวน์โหลดของเครือข่าย 4G มากกว่ากัมพูชาถึงเกือบ 20 Mbps ซึ่งเป็นประเทศที่ความเร็วในการใช้งานช่วงคนน้อยพุ่งสูงถึงหกเท่าเมื่อเทียบกับช่วงที่มีการใช้งานมาก

ประเทศหกจากสิบที่ผู้ใช้งานเผชิญกับความเร็วต่ำสุดในช่วงที่มีการใช้งานมากตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยอันดับสุดท้ายตกเป็นของแอลจีเรีย ในช่วงที่มีการใช้งานเครือข่ายมากที่สุด ผู้ใช้ในมาเลเซียเผชิญกับความเร็ว 9 Mbps เพียงเท่านั้น ซึ่งสูงกว่าฟิลิปปินส์ (6.9 Mbps) ไทย (6 Mbps) อินโดนีเซีย (5.7 Mbps) กัมพูชา (3.7 Mbps) และอินเดีย (3.7 Mbps) ในขณะที่ไต้หวันทำลายสถิติเป็นประเทศที่ความเร็วตกมากที่สุดในช่วงที่มีการใช้งานมาก โดยความเร็วต่ำสุดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยถึง 9.3 Mbps

ในช่วงที่มีการใช้งานน้อยทีสุดในประเทศเกาหลีใต้ สิงคโปร์ และออสเตรเลีย เครือข่าย 4G ในประเทศเหล่านี้สามารถมอบความเร็วในการดาวน์โหลดได้สูงกว่า 50 Mbps แต่ในขณะที่สิงคโปร์และเกาหลีใต้สามารถมอบความเร็วที่เสถียรได้สูงกว่า 40 Mbps ตลอดเวลา ผู้ใช้ในประเทศออสเตรเลียกลับเผชิญกับความเร็ว 31.5 Mbps ในช่วงที่มีการใช้งานสูงและแม้ว่าประเทศทั้งสามมีเครือข่ายที่ทรงพลังอย่างเห็นได้ชัด สิงคโปร์และเกาหลีใต้ดูจะถือไพ่เหนือออสเตรเลียในด้านความเสถียร

และแม้ว่าความเร็วเฉลี่ยในไทย (8.2 Mbps) จะสูงกว่าอินเดีย (6.5 Mbps) และผู้ใช้ในไทยเผชิญกับความเร็วสูงกว่าถึง 2.2 Mbps ในช่วงที่มีการใช้งานสูง แต่ในช่วงที่มีการใช้งานน้อยอินเดียกลับพลิกมาเป็นต่อโดยมีความเร็วในการดาวน์โหลดสูงกว่าไทยถึง 2.8 Mbps เครือข่ายในอินเดียพิสูจน์แล้วว่าสามารถรองรับความเร็วที่มากกว่าแต่เฉพาะในช่วงที่มีผู้ใช้งานน้อยเท่านั้น

Opensignal เป็นบริษัทวิเคราะห์เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีพื้นที่ปฏิบัติการอยู่ทั่วโลก ในฐานะที่ Opensignal คือมาตรฐานการวัดประสบการณ์การใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของโลก Opensignal วิเคราะห์ประสบการณ์ของผู้บริโภคตามความเป็นจริงอย่างมีอิสระผ่านการวิเคราะห์ผู้ประกอบการณ์เป็นรายประเทศ รายภูมิภาค และในระดับโลก และรายงานผลที่ได้ในระดับและความถี่สูงสุดของภาคอุตสาหกรรมการสื่อสารไร้สายนี้ ข้อมูลเชิงลึกของเราได้ถูกนำไปใช้โดยผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ หน่วยงานกำกับดูแลในภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และนักวิเคราะห์อย่างกว้างขวาง

 


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save