งานแห่งอนาคตด้านไฟฟ้าและพลังงาน IEEE PES GTD ASIA 2019


13 กุมภาพันธ์ 2562 นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ นายสมพงษ์ ปรีเปรมผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัยผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ นายสมศักดิ์ วิทย์นลากรณ์ รองผู้ว่าการวิชาการและบริหารพัสดุไฟฟ้านครหลวง พร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมเปิดงานแถลงข่าวจัดงาน IEEE Power & Energy Society – Thailand และสถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

งานแห่งอนาคตด้านไฟฟ้าและพลังงาน IEEE PES GTD ASIA 2019

งาน IEEE PES GTD ASIA 2019

สำหรับงาน IEEE PES GTD ASIA 2019 ไม่เพียงเป็นครั้งแรกของประเทศไทย แต่ยังเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียด้วย โดยได้รับความไว้วางใจจากองค์กรที่รวมองค์ความรู้และบุคคลากรด้าน ไฟฟ้าและพลังงานระดับโลก ที่ก่อตั้งมานานกว่า 130 ปี อย่าง IEEE Power & Energy Society สำนักงานใหญ่ สหรัฐอเมริกา ให้จัดประชุมวิชาการ IEEE PES GTD Grand International Conference and Exposition Asia 2019 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2562

โดยภายในงานจะเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ด้านระบบผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบดิจิทัล มีผู้ประกอบการชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลก มาจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานทุกรูปแบบ ครอบคลุมเนื้อหาด้านการผลิตไฟฟ้า (Power Generation หรือ PG) ระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้า (Transmission and Distribution หรือ T&D) การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy หรือ RE) และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบดิจิตอล เช่น เมืองอัจฉริยะ และศูนย์ข้อมูล Data Center ภายใต้แนวคิด “Big Shift in Power and Energy”

งานแห่งอนาคตด้านไฟฟ้าและพลังงาน IEEE PES GTD ASIA 2019

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับนานาชาติ

งาน IEEE PES GTD ASIA 2019 จะมีการนำเสนอทั้งในสวนของการประชุมเชิงวิชาการ และส่วนของการจัดแสดงนิทรรศการ ภายในงานเป็นเสมือนเวทีสำหรับการพบปะระหว่างผู้ประกอบการชั้นนำจากทั่วโลกที่เข้าร่วมแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านไฟฟ้าและพลังงานทุกรูปแบบ โดยคาดว่าจะมีผู้ประกอบการด้านไฟฟ้าและพลังงานเข้าร่วมกว่า 400 ราย และมีการเข้ารวมประชุมและเยี่ยมชมนิทรรศการกว่า 10,000 คน

ในส่วนของการประชุมทางวิชาการนั้น ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจากหลายประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน ออสเตรเลีย จีนและสิงคโปร์ มาบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าและพลังงานที่น่าสนใจ ว่า 30 หัวข้อ อาทิ

แนวโน้มพลังงานทางเลือกในอนาคต พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล ชีวภาพ ยานยนต์ไฟฟ้า ศูนย์ข้อมูล ตลอดจน IoT ซึ่งเป็นอนาคตในการก้าวข้ามขีดจำกัดในการบริการจัดการพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น และการเปิดรับงานวิชาการและบทความวิจัย เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ตลอดจนผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ได้นำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ บทความวิชาการและบทความวิจัยที่ส่งเข้าร่วมในงานครั้งนี้จะได้รับการพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพทางวิชาการจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าและพลังงาน เพื่อรักษาระดับคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสากล โดยบทความที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการนำเสนอในเวทีการประชุมกลุ่มย่อยในการประชุมวิชาการ และได้รับเกียรติให้เข้าร่วมการประชุมวิชาการอีกด้วย

งานแห่งอนาคตด้านไฟฟ้าและพลังงาน IEEE PES GTD ASIA 2019

องค์กรรัฐ-เอกชนตบเท้า ร่วมงาน IEEE PES GTD ASIA 2019

นอกจากการประชุมทางวิชาการแล้ว ยังได้รับการสนับสนุนจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี ในการนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องด้านไฟฟ้าและพลังงานจากหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมออกบูธจัดแสดงอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมชมงานได้ประโยชน์สูงสุด อาทิ กลุ่มการไฟฟ้าและหน่วยงานชั้นนำด้านพลังงาน อย่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทเอกชนชั้นนำด้านพลังงานของประเทศไทย นำโดย บริษัท เอบีบี จำกัด บริษัทชิโนไฮโดร (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงกลุ่มองค์กรผู้ประกอบการชั้นนำในระดับประเทศ เช่น บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บริษัทกันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ โกลว์ กรุ้ป เป็นต้น

งาน IEEE PES GTD ASIA 2019 จัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และพลังงานทุกรูปแบบ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับพลังงานในอนาคต รวมถึงยานยนต์ไฟฟ้า หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม โซลูชั่นครบวงจรด้านไฟฟ้าและพลังงาน ตลอดจนการจัดการไฟฟ้าอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยี และเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนางานวิชาการและการวิจัย พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องด้านไฟฟ้าและพลังงานของประเทศไทยให้ก้าวหน้าสู่ระดับสากล และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save